Bamboo Import Europe Investeert in Ontwikkelingslanden

Bamboo Import Europe investuje do rozvojových krajín

V spoločnosti Bamboo Import sme vždy oddaní našim dodávateľom v Ázii a Južnej Amerike. Náš rast v posledných rokoch znamenal, že sme mohli stále viac investovať do našich stálych zahraničných partnerov. Pred niekoľkými rokmi sme napríklad začali budovať ďalšie sklady v Indonézii. Keďže sme celú výstavbu prefinancovali sami, náš stály dodávateľ sa nemusel uchyľovať k drahým bankovým úverom.

Výstavba nášho skladu v Indonézii (2015)

Dokončený sklad (2016)

Takouto podporou našich partnerov vytvárame pokoj a istotu. Spravodlivé mzdy pre pracovníkov sú v tomto ohľade kľúčové. Vidíme napríklad, že na výrobkoch sa pracuje s láskou, čo sa v konečnom dôsledku premieta do špičkovej kvality. Koniec koncov, vďaka tomu môžeme byť my aj naši zákazníci len spokojnejší.

Počas našej každoročnej návštevy sa preto vždy snažíme zorganizovať niečo špeciálne pre všetkých zamestnancov. Považujeme za dôležité vyjadriť uznanie všetkým ľuďom, ktorí každý deň vynakladajú 100 % úsilie, aby pre nás vyrábali fantastické výrobky.Večera organizovaná spoločnosťou Bamboo Import Europe v Yogyakarte.

S podporou spoločnosti Bamboo Import Europe môžu počítať aj miestni poľnohospodári a pracovníci. Keďže pevne veríme v spravodlivý obchod, všetky naše bambusové materiály nakupujeme priamo od malých miestnych farmárov. Nevyužívame teda sprostredkovateľov, čo znamená, že poľnohospodári dostávajú viac ako trhovú cenu. Pozitívny vplyv tejto stratégie je okamžite viditeľný. Napríklad poľnohospodári teraz sami investujú do pestovania bambusu, pretože je to z dlhodobého hľadiska výhodnejšie ako iné poľnohospodárske činnosti.

Výsadba bambusu má aj veľmi dôležitý ekologický aspekt. Bambus rastie bleskovou rýchlosťou a produkuje v priemere o 35 % viac kyslíka ako bežné lesy. To je veľmi dôležité, pretože veľkoplošné odlesňovanie s cieľom založiť plantáže palmového oleja je v Indonézii dodnes obrovským problémom. Menší poľnohospodári zvyčajne nemajú na výber a odlesňujú pôdu, ktorá je v ich vlastníctve už celé generácie, na chov dobytka alebo záhradnícke činnosti. Našťastie, bambus teraz ponúka dobrú alternatívu z ekonomického aj ekologického hľadiska!

Vo všetkom, čo spoločnosť Bamboo Import robí, vychádzame zo sily samotných ľudí. Veď schopnosť postarať sa o seba je nevyhnutná na budovanie nezávislého života a udržateľného hospodárskeho rozvoja krajiny. Takto si ľudia sami môžu budovať svoju vlastnú budúcnosť a budúcnosť svojej krajiny.