Compenseren doe je met

BAMBOO CREDITS

CO2-compensatie wordt gangbaar uitgedrukt in credits. Met een credit koop je een stukje reductie van jouw CO2-uitstoot. Met Bamboo Credits koop je CO2-compensatie per m². Die m² staat voor 105,5 kg CO2-reductie. Wij gebruiken die m² als eenheid, omdat wij daarop bamboe aan planten en laten groeien. Wij kunnen vooraf berekenen hoeveel CO2 die bamboe over de jaren opneemt en zo komen we op 105,5 kg.

Waarom

BAMBOO CREDITS?

In landen rond de evenaar is het vaak lastig om goede inkomsten te krijgen. Dit is voor lokale boeren vaak wel te verkrijgen door mee te werken aan de ontbossing voor het verkrijgen van (hard)hout. Het merendeel van de gekapte stukken regenwoud wordt helaas daarna niet opnieuw aangeplant. Daarnaast worden vele tropische regenwouden vervangen door commerciële gewassen, zoals soja en palmolie. Dit is slecht voor de biodiversiteit en vernietigt de lokale flora en fauna. Door met Bamboo Credits bamboe te planten kunnen we herbebossen en de lokale boeren een inkomen geven.

Overigens doe je met Bamboo Credits meer dan alleen CO2-compenseren. Deze andere voordelen zijn alleen moeilijk in een getal te vatten. Je draagt namelijk ook bij aan positieve leefomstandigheden voor de lokale bevolking en de flora en fauna van het gebied.

Compenseren met BAMBOO CREDITS

Iedereen kan meedoen aan CO2-compensatie. Hierbij bepaal je zelf hoeveel CO2 je compenseert. Bij Bamboo Import Europe kan je ook je CO2-uitstoot compenseren, maar dan - vanzelfsprekend - met bamboe.

Met fotosynthese haalt bamboe CO2 uit de lucht en laat zuurstof vrij. Bamboe produceert zo’n 40% meer zuurstof dan hout en neemt tot 35% meer CO2 op dan hout. Dat maakt bamboe beter voor CO2-compensatie dan hout.

In landen rond de evenaar is het vaak lastig om goede inkomsten te krijgen. Dit is voor lokale boeren vaak wel te verkrijgen door mee te werken aan de ontbossing voor het verkrijgen van (hard)hout. Het merendeel van de gekapte stukken regenwoud wordt helaas daarna niet opnieuw aangeplant. Daarnaast worden vele tropische regenwouden vervangen door commerciële gewassen, zoals soja en palmolie. Dit is slecht voor de biodiversiteit en vernietigt de lokale flora en fauna. Door met Bamboo Credits bamboe te planten kunnen we herbebossen en de lokale boeren een inkomen geven.

Bamboe is een belangrijk onderdeel van vele biodiverse ecosystemen. Er zijn wereldwijd verschillende dieren die bamboe gebruiken voor voedsel en beschutting. Een bekend voorbeeld is de reuzenpanda (uit China), maar ook de rode panda (China), berggorilla (Oeganda), halfmaki’s (Madagaskar), balemeerkat (Ethiopië) en roest winterkoninkjes (Zuid-Amerika).
Naast deze dieren zijn er vele andere dieren die baat hebben bij bamboe. Het planten van bamboe kan snel voorzien in de juiste omstandigheden voor deze diersoorten.

Er zijn 1.500 verschillende bamboe soorten waarvan er 50 geschikt zijn als constructief bouwmateriaal. Bamboe is een grassoort (de Gramineae) en kan binnen een half jaar tot wel 30 meter hoog groeien. Bamboe heeft een omlooptijd tot volledige uitgroei van slechts zeven jaar, bij houtsoorten is dat 30 jaar of langer. Bamboe heeft hardhout eigenschappen, maar groeit dus veel sneller dan hardhout. Daarbij produceert bamboe zo’n 40% meer zuurstof dan bomen.

Uit bamboe bossen worden alleen de volwassen bamboe stammen geoogst. De overige stammen krijgen de tijd om door te groeien totdat ze ook volwassen zijn. Bij het oogsten wordt er rekening gehouden met de nieuwe aangroei. Bamboe hoeft dus niet opnieuw geplant te worden. Eigenlijk is de kap van bamboe vergelijkbaar met grasmaaien. Het wortelsysteem is het belangrijkst en door de kap (het “maaien”) krijgen de jonge bamboe scheuten juist het benodigde zonlicht om te groeien. Verder sterft bamboe zelf na 9 tot 13 jaar af. Door de bamboe te kappen, voorkomen we dat de bamboe afsterft en de CO2 weer vrijkomt. Door te kappen slaan we dus eigenlijk voor langere tijd de CO2 op en kunnen we dus extra CO2 compenseren.

Bamboe reguleert de niveaus van rivieren en beken en heeft weinig besproeiing nodig om te groeien. Bamboe slaat namelijk in haar stam water op in de verschillende compartimenten. Bamboe is ook zeer geschikt voor het tegengaan van bodemaantasting. Niet alleen ter vermindering van aardverschuivingen en erosie, maar bamboe kan ook groeien op grond waar metalen in zitten. Hier is Moso bamboe bij uitstek het beste in. Moso kan groeien op gebieden waar veel grondvervuiling is. Het zuiverende effect van de bamboewortels zal dan op den duur de grond weer herstellen.

Contact Ons

Bij vragen, stuur ons een bericht.