Bamboe Knopen en Verbindingen

Bambusové uzly a spoje

Rast a tvorba bambusových tyčí Čítanie Bambusové uzly a spoje 7 zápisnice Ďalšie Odolnosť bambusu

Bambusové tyče sa dajú použiť na stavbu domov, nábytku, mostov, pltí, veží, plotov a tisícov ďalších vecí. Problémom však je, ako najlepšie bambus zauzliť a spojiť. V tomto blogu vám vysvetlíme, ako na to.

Samozrejme, na bambusové palice sa dajú použiť tradičné uzly, ako je napríklad hod stožiarom, osmičkové viazanie, vidlicové viazanie, diagonálne viazanie a krížové viazanie, ale existujú aj špecifické techniky možné s kolíkmi, z ktorých vám niektoré radi ukážeme.

Len na vysvetlenie: Všimnite si, že v tomto článku budeme často hovoriť o internódiách a uzloch. Internodus je (dutá) časť bambusovej trstiny medzi dvoma uzlami. Uzly sa dajú rozpoznať podľa prstencového zhrubnutia bambusovej trstiny a sú pevné.


Šnúrové laná

 1. Jedným z najjednoduchších bambusových spojov je vŕtaný povraz. Odrežte vzpriamenú bambusovú tyč nad uzlom a vyvŕtajte do nej otvor tesne pod uzlom. Potom môžete k zvislej bambusovej tyči pripevniť ďalšiu bambusovú tyč pomocou lana. Aby ste predišli posunutiu podvalov, opäť nezabudnite na prirodzené letokruhy/hrubosť bambusovej tyče. Priečnu bambusovú tyč upevnite tak, aby zhrubnutie bolo tesne nad zvislou tyčou.
 2. Pomocou kúska železnej nite alebo provizórneho háčika prevlečte upevňovacie lano cez vyvŕtaný otvor. Táto technika je užitočná najmä ku koncu, keď už lano prechádza bambusom a otvor sa zmenšil.
 3. Vyššie môžete vidieť hotový spoj, kde je krúžok pražca práve v strede. Tento spoj je vytvorený pomocou hodu na stožiar. Pod otvorom bol pridaný dodatočný plochý uzol, aby sa zabránilo pretrhnutiu bambusu.
 4. Techniku vŕtaného viazania možno použiť aj na spojenie konca pražca so zvislou bambusovou tyčou. Tu je lano priviazané tesne nad bambusovým uzlom/zhrubnutím. Sila pôsobiaca smerom nadol spevní spojenie, pretože bambusová tyč sa v tomto bode zahusťuje. Zohľadnenie prirodzených uzlov bambusovej trstiny je dôležitým základným princípom pevnej bambusovej konštrukcie
 1. Rovnakú techniku možno použiť aj na bambusové spoje pozostávajúce z viac ako jedného trámu.
 2. Pri rohových spojoch so zvislou bambusovou tyčou.
 3. Na kombináciu priečnych spojov s rohovým spojom.
 4. Na tomto poslednom príklade môžete vidieť vŕtaný bambusový spoj 4 priečnych tyčí s 1 zvislou bambusovou tyčou. Po vytvorení spoja môžete použiť ďalší špagát a pripevniť ho na miesto pre väčšiu pevnosť.

Uväzovanie pomocou pera

 1. Variantom vŕtaného viazania je viazanie kolíkom, pri ktorom špagát neprechádza otvorom, ale je uviazaný okolo kolíka. Pevnosť tohto spojenia závisí od pevnosti kolíka. Použite preto pevný bambusový kolík alebo kolík z tvrdého dreva či kovu.
 2. Začnite tým, že pod pero položíte hod na stožiar.
 3. Potom bambusové kolíky zauzlite a lano jeden alebo viackrát vodorovne obtočte okolo spoja, aby sa lano správne stiahlo. Ukončite plochým uzlom.
 4. Prípadne môžete tento spoj urobiť aj so zvislou bambusovou tyčou otočenou o štvrtinu tak, aby bol kolík skrížený vzhľadom na pražec.


Uväzovanie pomocou šikmého čapu

 1. Pri spoji s uhlovým čapom vyvŕtate cez bambusový uzol otvor. Začnite vŕtať tesne nad uzlom a dokončite tesne pod uzlom na druhej strane. V prípade potreby možno uhol mierne upraviť.
 2. Potom cez šikmý otvor prestrčte dlhý kolík. Tento kolík bude slúžiť ako podpera pre bambusový priečnik.
 3. Začnite s hádzaním stožiara pod kolík a potom priviažte pražec k uhlovému kolíku.
 4. V tomto príklade je spojenie vytvorené pomocou dlhého lana. Samostatné uzly medzi oboma bambusovými tyčami a okolo každého bodu, ktorým prechádza kolík, by sa tiež dali urobiť a pravdepodobne by priniesli krajší výsledok.


Spojenie kolíka a diery

 1. V prípade bambusového spoja s kolíkom a dierou vyvŕtajte do vzpriamenej bambusovej tyče dieru s presne rovnakým priemerom, ako má tyč, ktorú sa chystáte vložiť. Uistite sa, že táto bambusová tyč je tenšia ako vzpriamená tyč. Na vyvŕtanie otvoru použite rýchlovŕtačku alebo pílu na diery.
 2. Tenšiu bambusovú tyč potom zasuňte do otvoru, kým sa nedotkne zadnej steny vzpriamenej tyče.
 3. Teraz vyvŕtajte otvor cez obe bambusové tyče zo strany, aby ste mohli vložiť kolík, ktorý spoj zaistí. Tento druh bambusového spoja sa veľmi často používa pri stavbe domov, nábytku alebo rebríkov. Ak chcete vyrobiť bambusový rebrík, nezabudnite vyvŕtať otvor do zvislej bambusovej tyče tesne nad uzlom, aby ste dosiahli väčšiu pevnosť. V prípade potreby môžete kolík následne odpíliť.
 4. Aby ste zabránili praskaniu pri veľkom zaťažení, spoj môžete zakončiť špagátom.


Spoje s kľúčovou dierkou

 1. Pri spoji s kľúčovou dierkou sa tenší kus bambusu ("kľúč") vloží do hrubšej bambusovej tyče a potom sa zaistí kolíkom.
 2. Otvor vo vzpriamenej bambusovej tyči by mal byť dostatočne veľký na vloženie tenšieho bambusu. Napučanie uzla na konci tohto bambusu zabezpečí, že "kľúč" je zaistený.
 3. Opäť si všimnite, že hrubšia tyč je kvôli väčšej pevnosti zakončená uzlom. Aj tento uzol budete musieť najskôr prepichnúť dovnútra, aby sa tenší kus zmestil dovnútra.

 1. Potom nasuňte o niečo hrubšiu bambusovú tyčinku na kľúč, až kým sa nepriblíži k zvislej bambusovej tyčinke.
 2. Cez hrubšiu bambusovú tyč a kľúč vyvŕtajte malý otvor, aby ste ho mohli zaistiť špendlíkom.
 3. Pre pekný konečný výsledok môžete v prípade potreby kolík odrezať a spoj ukončiť špagátom.

Uzlová podpera priečneho trámu

 1. Pri uzlovej podpore priečneho trámu sa kus bambusu priviaže k bambusovej tyči.
 2. Pražec sa potom položí na kus bambusu a zauzlí sa.
 3. Uzlovú podperu priečneho trámu je možné kombinovať aj s vŕtaným viazaním. Tu sa pohrajte s dĺžkou nosného kusu bambusu tak, aby sa mohol oprieť o najbližší uzol zvislej bambusovej tyče.

Diagonálne rohové podpery

 1. Diagonálne rohové podpery možno pridať k takmer každému bambusovému spoju na zvýšenie stability. Na dosiahnutie maximálnej pevnosti sa snažte podperu upevniť tesne pred uzlami alebo nad nimi. V prípade potreby možno spoje ukončiť špagátom.
 2. Možno použiť aj dve diagonálne rohové podpery, ale majte na pamäti, že viacero otvorov môže oslabiť vzpriamenú bambusovú tyč, ak sú vyvŕtané v rovnakej výške. Jednu podperu preto umiestnite o niečo vyššie ako druhú.
 3. Ak sa podpera nekončí nad uzlom, je nevyhnutné spoj zviazať. Tesne pod a nad podperu umiestnite hod stožiaru, aby ste zabránili roztrhnutiu.
 4. Diagonálne podpery možno použiť pre všetky spoje s pravým uhlom a zabezpečiť ich kolíkmi alebo špagátom

Ako predĺžiť bambusové tyče?

Bambusové tyče rôznych priemerov možno spojiť zasunutím tenšej tyče do hrubšej. Koniec hrubšej tyče by sa potom mal zviazať, aby sa zabránilo prasklinám. Takéto spoje sa často používajú na výrobu dlhých rybárskych tyčí alebo vlajkových stožiarov.

Existujú rôzne techniky predlžovania bambusových palíc, napríklad tenšiu palicu možno upevniť kolíkom alebo do hrubšej bambusovej palice možno urobiť drážky, aby sa tenšia palica lepšie upínala.

Dve bambusové tyče rovnakého priemeru možno spojiť pomocou o niečo tenšej vnútornej bambusovej tyče. Táto tenšia tyč môže zostať viditeľná alebo sa môže skryť zatlačením dvoch hrubších tyčí k sebe.

 1. Ak chcete vytvoriť upnuté spojenie, vyrežte dva zárezy do uzla najhrubšej bambusovej tyče. Tým zabezpečíte, že budete mať štyri rovnaké a pružné časti.
 2. Zárezy urobte dostatočne široké, aby ste vytvorili dostatočný priestor na pohyb tenšej bambusovej tyče.
 1. Tenšiu tyč zasuňte do hrubšej tyče až po uzol.
 2. Skontrolujte, či bambusové tyče do seba pekne zapadajú. Ak je hrubá tyč príliš otvorená alebo tenká tyč má príliš veľa priestoru, vyberte inú bambusovú tyč, ktorá sa lepšie hodí.
 3. Začnite viazať lano od uzla a naviňte ho na dlhú slučku.
 4. Po položení niekoľkých otáčok zatiahnite za koniec slučky, aby ste lano pevne zaistili.
 5. Pokračujte v preväzovaní lana okolo slučky, až kým nedosiahnete koniec, a koniec lana prestrčte cez slučku.
 6. Potiahnite za začiatok lana, aby ste slučku pevne pritiahli k uviazanej časti.
 7. Ťahajte ďalej a slučka zmizne pod uviazanou časťou.