Refund policy

  • De kosten voor het terugsturen van de Producten komen voor rekening van de Consument. Bamboo Import Europe neemt deze kosten niet voor haar rekening, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
  • In geval van Herroeping door de Consument zal Bamboo Import Europe de betaalde prijs voor de Producten die worden geretourneerd, inclusief eventuele leveringskosten die in rekening zijn gebracht, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na Herroeping terugbetalen. Voorwaarde voor terugbetaling is dat de Producten reeds in goede orde en volledig terug ontvangen zijn door Bamboo Import Europe of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt, tenzij de Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
  • Indien de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, is Bamboo Import Europe niet gehouden de bijkomende kosten voor de duurdere methode terug te betalen.

Sign up for our Newsletter

Be the first to receive information about our latest products and exclusive offers.

Sign up for our newsletter and stay informed about the latest trends in sustainability and bamboo.