Privacybeleid

WAAROM DEZE PRIVACY VERKLARING?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de wet bescherming persoonsgegevens, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In deze privacy verklaring willen wij u hierover nader informeren.

TOEPASSELIJKHEID PRIVACY VERKLARING

In deze privacy verklaring wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Bamboo Import Europe BV en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy- en Cookieverklaring te wijzigen. De meest recente versie van deze Privacy- en Cookieverklaring zal steeds op onze website worden geplaatst

IDENTITEIT BAMBOO IMPORT EUROPE BV

Bamboo Import Europe BV is de verwerkingsantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy- en Cookieverklaring te wijzigen. De meest recente versie van deze Privacy- en Cookieverklaring zal steeds op onze website worden geplaatst.

OP WELKE MANIER VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Bamboo Import Europe BV kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

 • Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door u te abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Bamboo Import Europe BV op. Deze privacy verklaring is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Bamboo Import Europe BV optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Bamboo Import Europe BV plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Bamboo Import Europe BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bamboo Import Europe BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bamboo Import Europe BV verstrekt. Bamboo Import Europe BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens – zoals door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens – indien u een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

VOOR WELKE DOELEINDEN VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Bamboo Import Europe BV gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van facturering en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Bamboo Import Europe BV kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Bamboo Import Europe BV verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden (‘ontvangers’ in de zin van de privacywetgeving), tenzij dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de in deze Privacy- en Cookieverklaring omschreven doeleinden, wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven. De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Indien deze partijen als ‘verwerker’ in de zin van de privacywetgeving worden aangemerkt, zorgt Bamboo Import Europe BV ervoor dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Door ons ingeschakelde derde partijen die als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke privacywetgeving. Een van deze partijen is het door ons gebruikte e-commerce platform van Shopify International Limited (‘Shopify’). Uw persoonsgegevens worden door Shopify onder meer gebruikt voor het verwerken van transacties wanneer u een aankoop bij ons doet en voor fraudepreventie-doeleinden. U kunt hier meer over lezen in de privacy policy van Shopify.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • Leveranciers (bijv. softwareleveranciers, deurwaarders, logistieke dienstverleners, accountants etc.);
 • Aan Bamboo Import Europe BV gelieerde bedrijven en aan rechtsopvolger(s) ingeval Bamboo Import Europe BV wordt overgenomen door of fuseert met een ander bedrijf, bijvoorbeeld door faillissement en tevens met derden die betrokken zijn bij een dergelijke voorgestelde of feitelijke zakelijke transactie;
 • Gerechten en overheidsinstellingen;
 • Andere partijen, zoals toezichthouders en andere instanties indien wettelijk verplicht of met uw toestemming.

Ten behoeve van de dienstverlening kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens dan de Europese wetgeving biedt. In dat geval zullen wij erop toezien dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract en toetsen of nog aanvullende maatregelen nodig zijn om een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u meer informatie wil ontvangen over de aanwezige passende of geschikte waarborgen voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte of wanneer u daarvan een kopie wenst te ontvangen. 

WELKE COOKIES PLAATSEN WIJ?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van de bezoeker;
 • de datum en tijd van het bezoek;
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina‘s;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Bamboo Import Europe BV zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Bamboo Import Europe BV samenwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Bamboo Import Europe BV website:

Functionele cookies

Bamboo Import Europe BV plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Bamboo Import Europe BV maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Bamboo Import Europe BV heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Bamboo Import Europe BV heeft Google geen toestemming gegeven om via Bamboo Import Europe BV verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

COOKIES OVERZICHT

 Cookie Soort Omschrijving Duur
cart_currency Functioneel Deze cookie wordt gebruikt om het land van herkomst van de gebruiker te herkennen en de juiste transactievaluta in te vullen. 2 weken
cart Functioneel Deze cookie wordt over het algemeen geleverd door Shopify en wordt gebruikt in verband met een winkelwagentje. 2 weken
cart_sig Functioneel Deze cookie wordt over het algemeen geleverd door Shopify en wordt gebruikt bij het afrekenen. 2 weken
secure_customer_sig Functioneel Deze cookie wordt over het algemeen geleverd door Shopify en wordt gebruikt in verband met een klantlogin. 1 jaar
cart_ts Functioneel Gebruikt in verband met afrekenen. 2 weken
cart_ver Functioneel Gebruikt in verband met Shopify cart. 2 weken
keep_alive Functioneel Gebruikt om localisatie bij te houden. 30min
localization Functioneel Deze cookies worden geplaatst op pagina's met de Flickr-widget. 1 jaar
_tracking_consent Functioneel Voorkeuren volgen. 1 jaar
_cmp_a Functioneel Voorkeuren volgen. 1 dag
_picky.widget.discounts.sessionId Functioneel Gebruikt om discounts aan te bieden. Sessie
_ga Analytisch Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics - wat een belangrijke update is van de meer algemeen gebruikte analyseservice van Google. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klant-ID. Het is opgenomen in elk paginaverzoek op een site en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de site-analyserapporten. 13 maanden
_ga_SESSION-ID Analytisch Deze cookie wordt door Google Analytics gebruikt om de sessiestatus te behouden. 13 maanden
test_cookie Analytisch Deze cookie wordt geplaatst door DoubleClick (eigendom van Google) om te bepalen of de browser van de websitebezoeker cookies ondersteunt. 15 min
IDE Analytisch Deze cookie wordt geplaatst door Doubleclick en geeft informatie over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele advertenties die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht. 1 jaar

 

Om je voorkeuren aan te passen kan je gebruik maken van deze link.

COOKIES UITZETTEN

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

SOCIAL MEDIA

Op onze website kunt u informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Bamboo Import Europe BV bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 2 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

UW PRIVACYRECHTEN

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Bamboo Import Europe BV:

 • het recht om te verzoeken of wij persoonsgegevens van u verwerken en indien dit het geval is, op inzage in uw persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd;
 • het recht op ontvangst of afgifte van uw persoonsgegevens aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’).

Bamboo Import Europe BV maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met Bamboo Import Europe BV opnemen via info@bambooimport.com of via de contactgegevens die bovenaan deze Privacy- en Cookieverklaring zijn opgenomen.

Om te voorkomen dat wij informatie aan een verkeerde persoon verstrekken, kunnen wij om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren. In beginsel informeert Bamboo Import Europe BV u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of Bamboo Import Europe BV aan uw verzoek kan voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zal Bamboo Import Europe BV u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kan Bamboo Import Europe BV onder bepaalde omstandigheden uw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zal Bamboo Import Europe BV u uitleggen waarom. Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

 

HOE BEVEILIGEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Bamboo Import Europe BV neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Bamboo Import Europe BV via info@bambooimport.com.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy- en Cookieverklaring te wijzigen. De meest recente versie van deze Privacy- en Cookieverklaring zal steeds op onze website worden geplaatst.

VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN

Indien u vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bamboo Import Europe B.V. heeft, neemt u dan gerust contact met ons op via: info@bambooimport.com. Wanneer u een klacht heeft, dan probeert Bamboo Import Europe BV hier samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief

Ontvang als eerste informatie over onze nieuwste producten en exclusieve aanbiedingen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste trends op het gebied van duurzaamheid en bamboe.