• checkmarkSklep internetowy recenzja z 4.9/5
 • checkmarkShowroom & Showground
 • checkmarkDostawa z magazynu
 • Oceniony na 4,9/5
 • Showroom & Showground
 • Dostawa z magazynu

Sklep internetowy recenzja z 4.9/5

Showroom & Showground

Dostawa z magazynu

Odbiór / Showroom?
Bamboo Import Logo

Brak produktów w koszyku.

100% DUURZAAM - BAMBOE -

Umowa partnerska

Wspólna praca dla Bamboo Import Europe B.V.

Afiliacja umowa

Umowa partnerska
Bambus

Data wejścia w życie: 31 stycznia 2022 r.

Strona główna: bambooimport.com

 

UMOWA: Niniejsza Umowa Afiliacyjna (zwana dalej "Umową") jest dostarczana przez następującą organizację, zwaną dalej "Firmą": Bamboo Import Europe. Nasza główna strona internetowa znajduje się pod powyższym adresem. Umowa jest dokumentem prawnym pomiędzy Tobą a Firmą, który opisuje relację partnerską, którą zawieramy. Niniejsza umowa obejmuje Twoje obowiązki jako partnera oraz nasze obowiązki wobec Ciebie. Prosimy o przeczytanie i zrozumienie tego dokumentu w całości, a w razie potrzeby o skorzystanie z pomocy prawnika, ponieważ każdy z warunków niniejszej umowy jest ważny dla naszej współpracy.

 

1) DEFINICJE

Strony, o których mowa w niniejszej umowie, określają się następująco:

 1. a) Firma, My, My: Jak opisano powyżej, będziemy określani jako Firma. My, my, nasz i inne zaimki będą również odnosić się do Spółki, jak również wszelkich pracowników lub przedstawicieli prawnych Spółki.
 2. b) Ty, Afiliant: Jesteś określany jako "Afiliant". W niniejszej Umowie Użytkownik jest również określany zaimkami w drugiej osobie, takimi jak Ty, Twój lub Twoja.
 3. c) Strony: Strony niniejszej umowy (Firma i Użytkownik) są łącznie określane jako "Strony" lub indywidualnie jako "Strona".
 4. d) Program Partnerski: Program, który ustanowiliśmy dla naszych Partnerów, jak opisano w tym Porozumieniu.
 5. e) Wniosek o Afiliację: W pełni wypełniony formularz, który należy przedłożyć nam w celu rozważenia włączenia Państwa do Programu Partnerskiego.
 6. f) Strona internetowa: Podstawowa strona internetowa, o której mowa powyżej, zwana jest dalej Stroną.

 

2) ZGODA I AKCEPTACJA

Składając wniosek do naszego Programu Partnerskiego, gwarantujesz, że przeczytałeś i zrozumiałeś niniejsze Porozumienie i zgadzasz się być nim związany. Jeśli nie zgadzasz się z tym Porozumieniem, prosimy o natychmiastowe opuszczenie Strony i nie ubieganie się o nasz Program Partnerski. Niniejsza Umowa wyraźnie odnosi się do ogólnych warunków, polityki prywatności, umów licencyjnych użytkownika końcowego lub innych dokumentów prawnych, które możemy mieć na naszej stronie internetowej.

 

3) OGRANICZENIE WIEKU

Musisz mieć co najmniej 18 (osiemnaście) lat, aby ubiegać się o udział w naszym Programie Partnerskim lub korzystać z tej strony. Składając wniosek do naszego Programu Partnerskiego, oświadczasz i gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat i jesteś prawnie zdolny do zaakceptowania tego Porozumienia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych dotyczących wieku użytkownika.

 

4) REJESTRACJA DO PROGRAMU

Aby zgłosić się do naszego Programu Partnerskiego, zostaniesz najpierw poproszony o złożenie Wniosku Partnerskiego. Aplikacja Partnerska znajduje się na stronie internetowej: bambooimport.com/.

Złożenie wniosku o przyznanie statusu Partnera nie gwarantuje włączenia do Programu Partnerskiego. Oceniamy każdy wniosek i jesteśmy jedynym i wyłącznym decydentem w sprawie przyjęcia Partnera. Jeżeli zdecydujemy się nie przyjąć Cię do Programu Partnerskiego, postaramy się dać Ci rozsądne powiadomienie. Jeśli nie otrzymasz od nas powiadomienia w rozsądnym czasie, Twoje zgłoszenie zostanie uznane za odrzucone. Nie jesteśmy zobowiązani do przedstawienia Ci wyjaśnienia odrzucenia, ale możemy odrzucić kandydatów z jakiegokolwiek powodu lub w jakikolwiek sposób, w tym między innymi z powodu strony internetowej lub strony w mediach społecznościowych, która narusza nasze Zasady dopuszczalnego użytkowania.

W przypadku odrzucenia wniosku o dofinansowanie, nie można złożyć ponownie wniosku. Jeśli wniosek Afilianta zostanie zaakceptowany, wszystkie warunki i zasady zawarte w niniejszym Porozumieniu będą miały zastosowanie do jego udziału. Możemy również poprosić Cię o dodatkowe informacje w celu uzupełnienia Twojego wniosku o Afiliację lub poprosić Cię o podjęcie dodatkowych kroków w celu zapewnienia Twojej kwalifikowalności do Programu Partnerskiego.

 

5) NIEWYŁĄCZNOŚĆ

Ta umowa nie tworzy wyłącznego stosunku między Tobą a nami. Możesz swobodnie współpracować z podobnymi dostawcami programów partnerskich w dowolnej kategorii. Umowa ta nie ogranicza nas w zakresie współpracy z dowolnie wybraną osobą lub firmą.

 

6) PROGRAM PARTNERSKI

Po przyjęciu do Programu Partnerskiego, proszę upewnić się, że konto jest dokładnie skonfigurowane, włączając w to specyficzne informacje o wypłatach i miejsce (takie jak konto bankowe lub internetowe, które możemy wykorzystać do zaksięgowania płatności).

Należy pamiętać, że poniższe informacje stanowią ogólny opis Programu Partnerskiego. Wszystko, co znajduje się w tej podsekcji, podlega szczegółowym warunkom zawartym w pozostałej części niniejszej Umowy.

Udostępnimy Państwu określony link lub linki odpowiadające określonym produktom, które oferujemy do sprzedaży (łącznie "Link"). Link będzie powiązany z Twoją tożsamością i będzie kierował użytkowników online na stronę lub strony internetowe Firmy. Niniejszym zgadzasz się na pełną współpracę z nami w odniesieniu do Linku i że przez cały czas będziesz wyraźnie przestrzegać wszystkich warunków niniejszej Umowy w zakresie promocji Linku. Możemy zmienić konkretny link lub linki i powiadomimy Cię o tym, jeśli to zrobimy. Zgadzasz się używać tylko linków, które zostały wstępnie zatwierdzone przez nas i zamieścić link w widocznym miejscu na swojej stronie internetowej lub stronie mediów społecznościowych, jak opisano w Twoim Wniosku o Afiliację (łącznie, "Strona Afiliacyjna").

Za każdym razem, gdy użytkownik kliknie na Link umieszczony na Stronie Afiliacyjnej i zakończy sprzedaż produktu lub usługi, a my uznamy to za Zakup Kwalifikowany, jak opisano poniżej, będziesz uprawniony do otrzymania następującego procentu od sprzedaży: 10% (dziesięć procent).

Wszystkie produkty, zdjęcia, teksty, kolory i loga muszą być użyte z zestawu ogniowego Bamboo Import.

 

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE

Ustalimy, czy wypłata jest dopuszczalna według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy kliknięć i/lub sprzedaży, które nie są zgodne z warunkami niniejszej Umowy.

Przetwarzanie i realizacja zamówień będzie należała do naszych obowiązków. Będziemy również dostarczać w czasie rzeczywistym dane dotyczące Twojego konta u nas poprzez portal, na którym się logujesz.

Jak opisano powyżej, aby kwalifikować się do wypłaty, zakupy użytkownika muszą być "Zakupami kwalifikowanymi". Zakupy kwalifikowane:

 1. a) Nie może zostać skierowany przez żadnego innego partnera lub link partnerski Spółki (innymi słowy, Zakupy Kwalifikacyjne są dostępne tylko poprzez konkretny Link Partnerski;
 2. b) Nie może być nabyta przez dotychczasowego partnera lub podmiot powiązany ze Spółką;
 3. (c) nie może być zakupiony do momentu przystąpienia przez Afilianta do Programu Partnerskiego;
 4. d) Może być zakupiony tylko za pośrednictwem prawidłowo śledzonego Linku Partnerskiego;
 5. e) Nie może być zakupiony przez klienta z naruszeniem jakichkolwiek naszych przepisów prawnych lub zasad dopuszczalnego użytkowania;
 6. (f) Nie być oszustwem w żaden sposób, według wyłącznego uznania Spółki;
 7. (g) nie może być spowodowany przez Afilianta oferującego klientowi kupony lub zniżki;

 

 1. INFORMACJE O WYPŁACIE

Płatności będą dostępne dopiero po uzyskaniu przez Spółkę aktualnych danych adresowych oraz dokumentacji księgowej i podatkowej. Będziesz musiał dostarczyć ostatnią Izbę Handlową i kopię dokumentu tożsamości. Informacje księgowe mogą obejmować numer routingu i konta banku, w którym chcesz dokonać bezpośredniej wpłaty lub mogą obejmować adres e-mail dla metody płatności online.

Spółka stosuje obecnie następujące metody wypłat:

IDeal, Karta kredytowa, PayPal, Sofort Banking, Bank Contact, Klarna.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych adresowych lub księgowych, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym, a my postaramy się jak najszybciej wprowadzić zmiany do informacji o wypłatach.

Wypłaty będą dostępne w miesiącu lub okresie po ich naliczeniu. Na przykład, jeśli wypłaty są dokonywane co 30 dni, musi zakończyć się pełny 30-dniowy okres, aby wypłata z tego okresu była dostępna w następnym okresie.

Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji o wypłatach według własnego uznania. Jeśli to zrobimy, zostaniesz o tym poinformowany.

Wypłaty podlegają również następującemu ograniczeniu:

 1. a) Wypłaty są dostępne dopiero po osiągnięciu progu o następującej wysokości: €500 (pięćset euro).

Wszelkie spory dotyczące wypłat muszą być zgłoszone Spółce w ciągu 30 dni od otrzymania wypłaty. Zapoznamy się z każdym powiadomieniem o sporze, jak również z transakcją wypłaty, której dotyczy spór. Spory złożone po upływie trzydziestu dni od wypłaty nie będą rozpatrywane.

 

9) SPRAWOZDANIA

Użytkownik może zalogować się na swoje konto w naszym serwisie, aby przeglądać raporty związane z jego przynależnością, takie jak raporty wypłat oraz informacje o kwalifikowanych kliknięciach i/lub zakupach. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie kwalifikowane kliknięcia i/lub zakupy wymienione zostały w pełni zweryfikowane pod kątem dokładności w raportach, które można przeglądać w czasie rzeczywistym i dlatego mogą ulec zmianie przed wypłatą.

 

10) CZAS TRWANIA, ROZWIĄZANIE I ZAWIESZENIE

Okres obowiązywania tej umowy rozpoczyna się w momencie przyjęcia przez nas Ciebie do Programu Partnerskiego. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym momencie, z lub bez przyczyny.

Możesz zarabiać na wypłatach tylko tak długo, jak długo jesteś Afiliantem w dobrej kondycji podczas okresu obowiązywania. Jeśli rozwiążesz z nami tę umowę, będziesz uprawniony do wypłat zarobionych przed datą rozwiązania umowy.

Jeśli nie będziesz przestrzegać warunków tej umowy lub innych warunków prawnych, które umieściliśmy gdziekolwiek na naszej stronie lub stronach internetowych, stracisz wszystkie prawa, w tym prawo do wszelkich nieodebranych płatności.

Firma wyraźnie zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy w przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z opisanych w niej warunków, w tym między innymi naruszenia praw własności intelektualnej Firmy lub osób trzecich, nieprzestrzegania obowiązujących przepisów lub innych zobowiązań prawnych i/lub publikowania lub rozpowszechniania materiałów niezgodnych z prawem.

Po rozwiązaniu niniejszej umowy wszystkie postanowienia, które ze względu na swój charakter zakłada się, że pozostaną w mocy po rozwiązaniu umowy, pozostają w pełnej mocy.

 

11) WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Użytkownik zgadza się, że własność intelektualna należąca do Spółki obejmuje wszystkie prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, patenty i inną własność intelektualną należącą do Spółki ("IP Spółki").

Z zastrzeżeniem ograniczeń określonych poniżej, niniejszym udzielamy Ci niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej licencji na dostęp do naszych stron internetowych w związku z Programem Partnerskim oraz na wykorzystanie kodu firmy tylko i wyłącznie w związku z identyfikacją naszej firmy i marki na Stronie Afiliacyjnej w celu skierowania klientów do linków afiliacyjnych, które podajemy. Nie możesz modyfikować kodu firmy w żaden sposób i możesz używać kodu firmy tylko wtedy, gdy jesteś znanym nam Partnerem.

Możemy cofnąć tę licencję w dowolnym momencie i jeśli stwierdzimy, że użytkownik korzysta z własności intelektualnej Spółki w sposób nieprzewidziany w niniejszej umowie, zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy.

Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym dokumencie, nie wolno Ci wykorzystywać IP Spółki ani żadnych łudząco podobnych wariantów IP Spółki bez naszej wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody. Obejmuje to ograniczenie dotyczące używania IP firmy w nazwie domeny lub strony internetowej, w słowach kluczowych lub reklamie, w meta tagach lub kodzie, lub w sposób, który może spowodować wprowadzenie w błąd konsumentów.

Należy pamiętać, że nieuprawnione korzystanie z własności intelektualnej firmy stanowi bezprawne naruszenie i zastrzegamy sobie wszystkie nasze prawa, w tym prawo do wszczęcia przeciwko użytkownikowi postępowania w sprawie naruszenia w sądzie federalnym. Możesz być zobowiązany do zapłaty odszkodowania pieniężnego lub opłat i kosztów prawnych.

Niniejszym przyznajesz nam niewyłączną licencję na użycie Twojego nazwiska, znaków handlowych i usługowych, gdzie to stosowne, oraz innej własności intelektualnej firmy do reklamowania naszego Programu Partnerskiego.

 

12) MODYFIKACJA I ZMIANA

Spółka może zmieniać niniejszą umowę od czasu do czasu i w dowolnym momencie. Użytkownik zgadza się, że Spółka ma prawo do zmiany niniejszej Umowy lub rewizji czegokolwiek, co jest w niej zawarte. Ponadto zgadzasz się, że wszystkie zmiany w niniejszej Umowie będą miały pełną moc i skuteczność natychmiast po umieszczeniu ich na stronie internetowej i że wszelkie zmiany lub modyfikacje zastąpią wszelkie wcześniejsze wersje niniejszej Umowy, chyba że wcześniejsze wersje są wyraźnie przywołane lub zawarte w ostatniej zmianie lub wariancie niniejszej Umowy. Jeśli zaktualizujemy lub zastąpimy warunki niniejszej Umowy, powiadomimy Cię o tym drogą elektroniczną, co może obejmować wiadomość e-mail. Jeśli nie zgadzasz się na aktualizację lub wymianę, możesz zdecydować się na rozwiązanie niniejszej Umowy w sposób opisany poniżej.

 1. a) W zakresie, w jakim jakakolwiek część lub podczęść niniejszej Umowy zostanie uznana przez sąd za nieważną lub nieskuteczną, Użytkownik zgadza się, że poprzednia, skuteczna wersja niniejszej Umowy zostanie uznana za wykonalną i ważną w najszerszym zakresie prawa.
 2. b) Użytkownik zobowiązuje się do rutynowego sprawdzania niniejszej Umowy i odnoszenia się do daty wejścia w życie znajdującej się w górnej części niniejszej Umowy w celu odnotowania wszelkich zmian lub odstępstw. Użytkownik zgadza się również na wyczyszczenie pamięci podręcznej podczas wykonywania tej czynności, aby uniemożliwić dostęp do jakiejkolwiek poprzedniej wersji niniejszej Umowy.

 

13) STOSUNEK STRON

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako partnerstwo, joint venture, agencja, franczyza lub stosunek pracy. Użytkownik jest i przez cały czas pozostanie niezależnym wykonawcą Spółki.

 

14) PRZEZNACZENIE DOPUSZCZALNE

Zobowiązujesz się nie wykorzystywać Programu Partnerskiego lub naszej Spółki do celów, które są niezgodne z prawem lub zabronione przez tę klauzulę. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Programu Partnerskiego w sposób, który mógłby spowodować szkodę dla naszych stron internetowych, produktów, usług lub ogólnej działalności Spółki.

 1. (a) Ponadto zobowiązujesz się nie korzystać z Programu Partnerskiego
 2. I) nękać, wykorzystywać, grozić lub w inny sposób naruszać prawa jakiejkolwiek osoby;
 3. II) naruszanie praw własności intelektualnej Spółki lub osób trzecich;

III) Przesyłania lub innego rozpowszechniania wirusów komputerowych lub innego oprogramowania, które może uszkodzić własność innych osób;

 1. IV) Dopuszczenie się oszustwa;
 2. V) Prowadzenia lub tworzenia nielegalnych gier hazardowych, loterii lub piramid finansowych;
 3. VI) Publikowanie lub rozpowszechnianie materiałów obscenicznych lub zniesławiających;

VII) Publikowanie lub rozpowszechnianie materiałów nawołujących do przemocy, nienawiści lub dyskryminacji wobec jakiejkolwiek grupy;

VIII) Bezprawne zbieranie informacji o innych.

 

15) OBOWIĄZKI PARTNERÓW I ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI FTC

Jesteś odpowiedzialny za działanie i utrzymanie Strony Afiliacyjnej, w tym jej działanie techniczne, pisemne twierdzenia, linki i dokładność materiałów. Jak stwierdzono powyżej, musisz zapewnić, że Strona Afiliacyjna nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich lub w inny sposób nie narusza żadnych praw prawnych.

Możemy monitorować Twoje konto, jak również kliknięcia i/lub zakupy dokonane za pośrednictwem Twojego konta. Jeśli ustalimy, że nie przestrzegasz warunków niniejszego Porozumienia, będziemy uprawnieni do zakończenia Twojego udziału w Programie Partnerskim ze skutkiem natychmiastowym.

Wymagamy od wszystkich naszych Podmiotów Stowarzyszonych przestrzegania wszystkich obowiązujących ustaw, przepisów i wytycznych wydanych przez rząd, a także władze stanowe i lokalne, zgodnie z zaleceniami.

Zalecamy skorzystanie z niezależnej porady prawnej w celu poinformowania Państwa o naszych obowiązkach w zakresie ujawniania informacji.

Jesteś zobowiązany do umieszczenia na swojej stronie internetowej widocznej informacji o Programie Partnerskim. Ogłoszenie to nie musi zawierać dokładnie takich samych sformułowań jak poniższy przykład, ale musi być podobne:

Angażujemy się w marketing afiliacyjny, w ramach którego otrzymujemy fundusze poprzez kliknięcia do naszego programu partnerskiego za pośrednictwem tej strony lub otrzymujemy fundusze poprzez sprzedaż towarów lub usług na lub za pośrednictwem tej strony. Możemy również przyjmować reklamy i sponsoring od firm komercyjnych lub otrzymywać inne formy wynagrodzenia za reklamę.

Wymagamy również, aby użytkownik przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych, w tym wszelkich przepisów i regulacji, które mogą dotyczyć kraju, w którym mieszka użytkownik lub osoby go odwiedzające. Takie regulacje obejmują, ale nie ograniczają się do wszystkich obowiązujących przepisów w Stanach Zjednoczonych lub Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej. Wymagamy również, abyś zastosował odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych przez Ciebie danych. Ponadto niniejszym zgadzają się Państwo na spełnienie wszelkich żądań, które możemy skierować do Państwa w związku z przestrzeganiem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub żądań, które mogą Państwo otrzymać od osób, których dane dotyczą.

Jeśli stwierdzimy, że Użytkownik nie spełnia wymogów niniejszego podpunktu, możemy zakończyć naszą relację z Użytkownikiem według naszego wyłącznego i absolutnego uznania.

 

16) INŻYNIERIA ODWROTNA I BEZPIECZEŃSTWO

Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych z następujących działań:

 1. a) odtwarzania kodu lub oprogramowania z lub na którejkolwiek z naszych stron internetowych lub usług, lub podejmowania prób odtwarzania kodu lub dezasemblacji;
 2. b) Naruszenia bezpieczeństwa naszych stron internetowych lub usług poprzez nieautoryzowany dostęp, obejście szyfrowania lub innych środków bezpieczeństwa, eksplorację danych lub ingerencję w hosta, użytkownika lub sieć.

 

17) UTRATA DANYCH

Firma nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo konta użytkownika lub treści. Zgadzasz się, że Twój udział w Programie Afiliacyjnym odbywa się na Twoje własne ryzyko.

 

18) ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić Spółkę i jej agentów (jeśli są) od i przed wszystkimi prawnymi roszczeniami i żądaniami, włączając w to uzasadnione opłaty adwokackie, wynikające lub związane z twoim użyciem lub nadużyciem Programu Partnerskiego, twoim naruszeniem tego Porozumienia, lub twoim zachowaniem lub działaniami. Użytkownik zgadza się, że Spółka będzie mogła wybrać własnego doradcę prawnego i uczestniczyć w swojej obronie, jeśli Spółka sobie tego życzy.

 

19) POLITYKA SPAMU

Surowo zabrania się wykorzystywania Programu Partnerskiego do nielegalnych działań spamerskich, w tym zbierania adresów e-mail i informacji osobistych od innych osób lub wysyłania masowych komercyjnych e-maili.

 

20) CAŁA UMOWA

Niniejsze Porozumienie stanowi całość umowy pomiędzy stronami w odniesieniu do Programu Partnerskiego. Niniejsza umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy lub porozumienia, pisemne lub ustne.

 

21) PRZERWY W ŚWIADCZENIU USŁUG

Spółka może być zmuszona do przerwania twojego dostępu do Programu Partnerskiego w celu wykonania zaplanowanych lub nieplanowanych czynności konserwacyjnych lub usług awaryjnych. Użytkownik zgadza się, że jego dostęp może zostać zakłócony przez nieplanowane lub niezaplanowane przerwy z jakiegokolwiek powodu, ale że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z takich przerw.

 

22) BRAK GWARANCJI

Zgadzasz się, że korzystanie z Programu Partnerskiego jest całkowicie na Twoje ryzyko i że wszystkie usługi świadczone przez nas są na zasadzie "tak jak jest". Firma niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianej gwarancji przydatności do określonego celu oraz dorozumianej gwarancji przydatności handlowej. Spółka nie gwarantuje, że Program Partnerski spełni Twoje potrzeby lub że będzie nieprzerwany, wolny od błędów lub bezpieczny. Firma nie udziela również gwarancji co do wiarygodności lub dokładności jakichkolwiek informacji. Zgadzasz się, że wszelkie szkody, które mogą wystąpić u ciebie, poprzez twój system komputerowy lub w wyniku utraty twoich danych poprzez twoje wykorzystanie Programu Partnerskiego są twoją wyłączną odpowiedzialnością i że Spółka nie będzie odpowiedzialna za takie szkody lub straty.

 

23) OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie może ponieść użytkownik w wyniku udziału w Programie Partnerskim, w zakresie dozwolonym przez prawo. Maksymalna odpowiedzialność Spółki wynikająca z niniejszej Umowy lub w związku z nią jest ograniczona do stu ($100) dolarów amerykańskich. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie do wszystkich roszczeń użytkownika, w tym między innymi do utraconych zysków lub przychodów, szkód wtórnych lub karnych, zaniedbań, ścisłej odpowiedzialności, oszustw lub czynów niedozwolonych jakiegokolwiek rodzaju.

 

24) POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. A) JĘZYK: Wszelkie komunikaty i powiadomienia przekazywane na mocy niniejszej Umowy są sporządzane w języku niderlandzkim.
 2. B) JURYSDYKCJA, SĄD I WYBÓR: Poprzez uczestnictwo w Programie Afiliacyjnym, zgadzasz się, że sądy w Amsterdamie w Holandii będą miały zastosowanie do wszystkich spraw lub sporów dotyczących lub wynikających z tego Porozumienia, jak również do wszystkich sporów jakiegokolwiek rodzaju, które mogą powstać pomiędzy Tobą a Spółką, z wyjątkiem postanowień dotyczących konfliktu prawa. W przypadku wszczęcia sporu wyraźnie dozwolonego na mocy niniejszej Umowy, Strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji sądów w Amsterdamie, w Holandii. Strony zgadzają się, że niniejsza klauzula dotycząca wyboru prawa, miejsca i jurysdykcji nie ma charakteru dopuszczalnego, ale raczej obowiązkowy. Niniejszym zrzekasz się prawa do sprzeciwu wobec miejsca, w tym powoływania się na doktrynę forum non conveniens lub podobną doktrynę.
 3. C) ARBITRAŻ: W przypadku sporu między Stronami dotyczącego lub wynikającego z niniejszej Umowy, Strony w pierwszej kolejności podejmą próbę rozwiązania sporu na drodze prywatnej i w dobrej wierze. Jeśli takie próby osobistego rozwiązania nie powiodą się, Strony poddadzą spór pod wiążący arbitraż. Arbitraż odbywa się w następującym kraju: Holandia. Arbitraż prowadzony jest przez jednego arbitra, który nie jest uprawniony do dodawania stron, modyfikowania postanowień niniejszej Umowy, przyznawania odszkodowań za straty moralne lub tworzenia grupy. Arbitra obowiązuje prawo właściwe i regulujące Amsterdamu. Każda ze stron pokrywa swoje własne koszty i opłaty. Roszczenia wymagające arbitrażu na podstawie niniejszej Sekcji obejmują, ale nie są ograniczone do: roszczenia kontraktowe, roszczenia deliktowe, roszczenia wynikające z prawa federalnego i stanowego oraz roszczenia wynikające z lokalnych przepisów, rozporządzeń, statutów lub regulacji. Roszczenia firmy dotyczące własności intelektualnej nie podlegają arbitrażowi i, jako wyjątek od niniejszej podczęści, mogą być wnoszone do sądu. Zgodnie z tą podczęścią niniejszej Umowy, Strony zrzekają się wszelkich praw do procesu sądowego z udziałem ławy przysięgłych w odniesieniu do roszczeń podlegających arbitrażowi.
 4. D) UMOWA: Niniejsza Umowa lub prawa przyznane na jej podstawie nie mogą być scedowane, sprzedane, wydzierżawione lub w inny sposób przekazane przez Użytkownika, w całości lub w części. Jeśli niniejsza Umowa lub prawa przyznane na jej podstawie zostaną scedowane, sprzedane, wydzierżawione lub w inny sposób przekazane przez Spółkę, prawa i zobowiązania Spółki będą wiążące i będą miały zastosowanie do wszelkich cesjonariuszy, administratorów, następców i wykonawców.
 5. E) NIEWAŻNOŚĆ: Jeśli jakakolwiek część lub podczęść niniejszej Umowy zostanie uznana przez sąd lub właściwego arbitra za nieważną lub niewykonalną, pozostałe części i podczęści będą egzekwowane w miarę możliwości. W takiej sytuacji pozostała część niniejszej Umowy pozostaje w pełnej mocy.
 6. F) BRAK ZEZWOLENIA: Brak egzekwowania przez nas któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się przez nas przyszłego egzekwowania tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia. Zrzeczenie się jakiejkolwiek części lub podczęści niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się jakiejkolwiek innej części lub podczęści.
 7. G) NAGŁÓWKI WYŁĄCZNIE DLA WYGODY: Nagłówki sekcji i podsekcji w niniejszej Umowie służą wyłącznie wygodzie i organizacji. Nagłówki nie mają wpływu na znaczenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy.
 8. H) SIŁA WYŻSZA: Firma nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy z przyczyn niezależnych od niej, w tym, ale nie tylko, działania Boga, działania władz cywilnych, działania władz wojskowych, zamieszki, embargo, działania natury i klęski żywiołowe oraz inne działania, które mogą wynikać z nieprzewidzianych okoliczności.
 9. I) DOPUSZCZALNA KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA: W ramach niniejszej Umowy dozwolona jest komunikacja elektroniczna przez obie Strony, w tym za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. W przypadku pytań lub uwag prosimy o kontakt mailowy na adres: info@bambooimport.com.
512px-Klarna_Płatności_Badge
Karta płatnicza Apple

Sprowadzenie jakości bambusa do Europy

Godziny otwarcia
Poniedziałek - piątek: 08:00-17:30 Niedzielny: 09:00-16:00

kliknij tutaj, aby poznać godziny otwarcia w dni wolne od pracy
Kompensacja CO2 za pomocą kredytów bambusowych
Ogólne Warunki Handlowe | Polityka prywatności
Copyright © 2012 - 2022
szewron-dół
pl_PLPolski
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram