• checkmarkWebshop anmeldt med 4.9/5
 • checkmarkShowroom & Showgarden
 • checkmarkLevering fra lager
 • Vurderet 4,9/5
 • Showroom & Showgarden
 • Levering fra lager

Webshop anmeldt med 4.9/5

Showroom & Showgarden

Levering fra lager

Afhentning / Showroom?
100% DUURZAAM - BAMBOE -

Aftale om affilierede virksomheder

Samarbejde for Bamboo Import Europe B.V.

Tilknyttet aftale

Aftale om affilierede virksomheder
Bambus

Ikrafttrædelsesdato: 31. januar 2022

Primært websted: bambooimport.com

 

AFTALE: Denne affiliateaftale (i det følgende benævnt "aftalen") udarbejdes af følgende organisation, i det følgende benævnt "virksomheden": Bamboo Import Europe. Vores primære websted ligger på ovenstående adresse. Aftalen er et juridisk dokument mellem dig og virksomheden, der beskriver det affilierede forhold, som vi indgår i. Denne aftale dækker dit ansvar som affiliate og vores ansvar over for dig. Sørg for at læse og forstå dette dokument i sin helhed, og søg evt. bistand fra en advokat, da alle vilkårene i denne aftale er vigtige for vores arbejdsforhold.

 

1) DEFINITIONER

De parter, der henvises til i denne aftale, defineres som følger:

 1. a) Virksomhed, os, vi: Som beskrevet ovenfor vil vi blive omtalt som virksomheden. Os, vi, vores og andre stedord vil også referere til selskabet samt til alle ansatte eller juridiske repræsentanter for selskabet.
 2. b) Dig, affiliate: Du omtales som "affiliate". I denne aftale henvises der også til dig i denne aftale ved hjælp af stedord i anden person, f.eks. dig, din eller dine.
 3. c) Parter: Parterne i denne aftale (virksomheden og dig) omtales samlet som "parter" eller individuelt som "part".
 4. d) Affiliate-program: Det program, som vi har oprettet for vores Affiliates som beskrevet i denne aftale.
 5. e) Affiliate-ansøgning: Den fuldt udfyldte formular, der skal indsendes til os med henblik på at få din optagelse i Affiliate-programmet.
 6. f) Hjemmeside: Det primære websted, der er nævnt ovenfor, benævnes "websted".

 

2) SAMTYKKE OG ACCEPT

Ved at indsende en ansøgning til vores affiliateprogram garanterer du, at du har læst og forstået denne aftale og accepterer at være bundet af den. Hvis du ikke accepterer denne aftale, skal du straks forlade hjemmesiden og ikke ansøge om at deltage i vores partnerprogram. Denne aftale henviser udtrykkeligt til de generelle vilkår og betingelser, fortrolighedspolitik, slutbrugerlicensaftaler eller andre juridiske dokumenter, som vi måtte have på vores websted.

 

3) ALDERSGRÆNSE

Du skal være mindst 18 (atten) år gammel for at ansøge om at deltage i vores affiliateprogram eller bruge dette websted. Ved at indsende en ansøgning til vores affiliateprogram erklærer og garanterer du, at du er mindst 18 år gammel og lovligt i stand til at acceptere denne aftale. Virksomheden påtager sig intet ansvar for eventuelle fejlagtige oplysninger om din alder.

 

4) TILMELDING TIL PROGRAMMET

For at ansøge om at deltage i vores affiliateprogram skal du først indsende en affiliateansøgning. Ansøgningen om medlemskab kan findes på følgende websted: bambooimport.com/.

Indsendelse af en Affiliate-ansøgning er ikke en garanti for optagelse i Affiliate-programmet. Vi vurderer hver enkelt ansøgning og træffer alene og eksklusivt beslutning om optagelse af en affiliate. Hvis vi beslutter os for ikke at optage dig i Affiliate-programmet, vil vi bestræbe os på at give dig et rimeligt varsel. Hvis du ikke modtager en meddelelse fra os inden for en rimelig tid, anses din ansøgning for at være afvist. Vi er ikke forpligtet til at give dig en forklaring på afslaget, men vi kan afvise ansøgere af enhver grund eller på enhver måde, herunder, men ikke begrænset til, et websted eller en side på sociale medier, der overtræder vores politik for acceptabel brug.

Hvis din Affiliate-ansøgning afvises, kan du ikke ansøge igen. Hvis din ansøgning om medlemskab af affiliate-programmet accepteres, gælder alle vilkår og betingelser i denne aftale for din deltagelse. Vi kan også bede dig om yderligere oplysninger for at færdiggøre din Affiliate-ansøgning eller bede dig om at tage yderligere skridt for at sikre, at du er berettiget til at deltage i Affiliate-programmet.

 

5) IKKE-EKSKLUSIVITET

Denne aftale skaber ikke et eksklusivt forhold mellem dig og os. Du kan frit arbejde med lignende udbydere af affiliateprogrammer i alle kategorier. Denne aftale begrænser ikke vores muligheder for at samarbejde med en person eller virksomhed efter eget valg.

 

6) AFFILIATE-PROGRAM

Når du er blevet accepteret i affiliateprogrammet, skal du sikre dig, at din konto er oprettet grundigt, herunder specifikke udbetalingsoplysninger og placering (f.eks. en bank- eller onlinekonto, som vi kan bruge til at bogføre betalingen).

Bemærk venligst, at det følgende er en generel beskrivelse af Affiliate-programmet. Alt i dette underafsnit er underlagt de specifikke vilkår og betingelser, der er indeholdt i resten af denne aftale.

Vi giver dig et eller flere specifikke links, der svarer til visse produkter, som vi tilbyder til salg (samlet "linket"). Linket vil være forbundet med din identitet og vil lede onlinebrugere til virksomhedens websted eller websteder. Du accepterer hermed at samarbejde fuldt ud med os med hensyn til linket, og at du til enhver tid udtrykkeligt vil overholde alle vilkårene i denne aftale om fremme af linket. Vi kan ændre det eller de specifikke links, og vi giver dig besked, hvis vi gør det. Du accepterer kun at bruge links, som vi har godkendt i forvejen, og at placere linket tydeligt på dit websted eller din side på sociale medier som beskrevet i din affiliate-ansøgning (samlet set "affiliate-webstedet").

Hver gang en bruger klikker på linket på partnerwebstedet og gennemfører salget af produktet eller tjenesten, og vi afgør, at det er et kvalificeret køb som beskrevet nedenfor, er du berettiget til at modtage følgende procentdel af salget: 10% (ti procent).

Alle produkter, fotos, tekster, farver og logoer skal anvendes fra Bamboo Import Fire Kit.

 

7) GÆLDENDE SÆRLIGE BETINGELSER

Vi afgør, om en udbetaling er tilladt, efter vores eget skøn. Vi forbeholder os retten til at afvise klik og/eller salg, der ikke overholder vilkårene i denne aftale.

Behandling og opfyldelse af ordrer er vores ansvar. Vi leverer også realtidsdata om din konto hos os via den portal, hvor du logger ind på webstedet.

Som beskrevet ovenfor skal brugerens køb være "kvalificerede køb" for at være berettiget til udbetaling. Kvalificerede køb:

 1. a) Må ikke være blevet henvist af andre partnere eller affiliate links fra virksomheden (med andre ord er kvalificerende køb kun tilgængelige via dit specifikke affiliate link);
 2. b) Må ikke købes af en eksisterende partner eller affilieret virksomhed i selskabet;
 3. (c) kan ikke købes, før partneren har tilmeldt sig partnerprogrammet;
 4. d) Må kun købes via et korrekt sporet affiliate-link;
 5. e) Må ikke købes af en kunde i strid med nogen af vores juridiske bestemmelser eller politikker for acceptabel brug;
 6. (f) ikke være svigagtig på nogen måde, efter selskabets eget skøn;
 7. (g) må ikke være forårsaget af, at affiliatepartnere tilbyder kunden kuponer eller rabatter;

 

 1. OPLYSNINGER OM UDBETALINGER

Betalinger vil først være tilgængelige, når virksomheden har dine aktuelle adresseoplysninger samt regnskabs- og skattedokumentation. Du skal fremlægge en nyere kopi af et handelskammer og en kopi af et identitetsdokument. Regnskabsoplysningerne kan omfatte rutinemæssige oplysninger og kontonummeret for en bank, hvor du ønsker at foretage en direkte indbetaling, eller en e-mailadresse til en onlinebetalingsmetode.

Selskabet anvender i øjeblikket følgende udbetalingsmetoder:

IDeal, kreditkort, PayPal, Sofort Banking, Bank Contact, Klarna.

Hvis du ændrer din adresse eller dine regnskabsoplysninger, skal du straks give os besked, og vi vil bestræbe os på at foretage ændringerne i dine udbetalingsoplysninger så hurtigt som muligt.

Udbetalinger vil være tilgængelige i måneden eller perioden efter, at de er optjent. Hvis der f.eks. foretages udbetalinger hver 30. dag, skal en hel 30-dages periode være afsluttet, for at udbetalingen for den pågældende periode kan være tilgængelig i den næste periode.

Vi forbeholder os udtrykkeligt retten til at ændre udbetalingsoplysninger efter vores eget skøn. Hvis vi gør det, vil du få besked.

Udbetalinger er også underlagt følgende begrænsning:

 1. a) Udbetalinger er kun tilgængelige, når en tærskel på følgende beløb er nået: 500 € (fem hundrede euro).

Eventuelle tvister om udbetalinger skal meddeles til selskabet inden for 30 dage efter, at du har modtaget udbetalingen. Vi vil gennemgå enhver meddelelse om en tvist samt den underliggende udbetalingstransaktion, som tvisten vedrører. Tvister, der indgives efter tredive dage efter udbetalingen, vil ikke blive taget i betragtning.

 

9) RAPPORTER

Du kan logge ind på din konto hos os for at se rapporter relateret til din tilknytning, f.eks. udbetalingsrapporter og oplysninger om kvalificerende klik og/eller køb. Bemærk dog, at ikke alle kvalificerende klik og/eller køb, der er anført, er blevet fuldt ud kontrolleret for nøjagtighed i de rapporter, du kan se i realtid, og at de derfor kan ændres inden udbetaling.

 

10) VARIGHED, OPSIGELSE OG SUSPENSION

Aftalens løbetid begynder, når vi accepterer dig i Affiliate-programmet. Aftalen kan til enhver tid opsiges af begge parter, med eller uden grund.

Du kan kun optjene udbetalinger, så længe du er en Affiliate i god stand i løbet af perioden. Hvis du opsiger denne aftale med os, vil du være berettiget til udbetalinger, der er optjent før opsigelsesdatoen.

Hvis du ikke overholder vilkårene i denne aftale eller andre juridiske vilkår, som vi har placeret et sted på vores websted eller websteder, mister du alle rettigheder, herunder retten til uopgjorte betalinger.

Vi forbeholder os udtrykkeligt retten til at opsige denne aftale, hvis du overtræder nogen af de vilkår, der er beskrevet heri, herunder, men ikke begrænset til, at du krænker virksomhedens eller tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder, ikke overholder gældende love eller andre juridiske forpligtelser og/eller offentliggør eller distribuerer ulovligt materiale.

Ved opsigelse af denne aftale forbliver alle bestemmelser, som i kraft af deres art formodes at forblive i kraft efter opsigelsen, fuldt ud i kraft.

 

11) INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

Du accepterer, at den intellektuelle ejendom, der ejes af virksomheden, omfatter alle ophavsrettigheder, varemærker, forretningshemmeligheder, patenter og anden intellektuel ejendom, der tilhører virksomheden ("virksomhedens intellektuelle ejendom").

Med forbehold af nedenstående begrænsninger giver vi dig hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og tilbagekaldelig licens til at få adgang til vores websteder i forbindelse med Affiliate-programmet og til udelukkende at bruge virksomhedskoden udelukkende i forbindelse med identifikation af vores virksomhed og brand på Affiliate-webstedet for at lede kunderne til de Affiliate-links, vi tilbyder. Du må ikke ændre virksomhedskoden på nogen måde, og du må kun bruge virksomhedskoden, hvis du er en kendt affiliate til os.

Vi kan til enhver tid tilbagekalde denne licens, og hvis vi finder ud af, at du bruger virksomhedens IP-rettigheder på en måde, der ikke er fastsat i denne aftale, forbeholder vi os retten til at opsige denne aftale.

Medmindre det er fastsat heri, må du ikke bruge virksomhedens IP-rettigheder eller nogen forvekslelig lignende variation af virksomhedens IP-rettigheder uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke. Dette omfatter en begrænsning af brugen af virksomhedens IP-adresse i et domænenavn eller et websted, i nøgleord eller reklamer, i metatags eller kode eller på en måde, der kan skabe forvirring blandt forbrugerne.

Bemærk venligst, at din uautoriserede brug af virksomhedens IP-rettigheder udgør en ulovlig krænkelse, og vi forbeholder os alle vores rettigheder, herunder retten til at anlægge sag om krænkelse mod dig ved en føderal domstol. Du kan blive pålagt at betale erstatning i penge eller retsafgifter og omkostninger.

Du giver os hermed en ikke-eksklusiv licens til at bruge dit navn, varemærker og servicemærker, hvor det er relevant, og andre af virksomhedens intellektuelle ejendomsrettigheder til at reklamere for vores affiliateprogram.

 

12) ÆNDRING OG VARIATION

Selskabet kan ændre denne aftale fra tid til anden og til enhver tid. Du accepterer, at virksomheden har ret til at ændre denne aftale eller revidere noget af det, der er indeholdt heri. Du accepterer endvidere, at alle ændringer til denne aftale træder i kraft og har fuld virkning straks efter offentliggørelsen på webstedet, og at alle ændringer eller variationer erstatter alle tidligere versioner af denne aftale, medmindre der specifikt henvises til tidligere versioner eller de er inkluderet i den seneste ændring eller variation af denne aftale. Hvis vi opdaterer eller erstatter vilkårene i denne aftale, giver vi dig besked elektronisk, hvilket kan omfatte en e-mail. Hvis du ikke accepterer opdateringen eller udskiftningen, kan du vælge at opsige denne aftale som beskrevet nedenfor.

 1. a) I det omfang en del eller underdel af denne Aftale af en domstol anses for at være ugyldig eller uvirksom, accepterer du, at den tidligere, effektive version af denne Aftale skal anses for at være gældende og gyldig i videst mulig udstrækning af loven.
 2. b) Du accepterer at kontrollere denne aftale regelmæssigt og henvise til ikrafttrædelsesdatoen øverst i denne aftale for at notere eventuelle ændringer eller variationer. Du accepterer endvidere at rydde din cache, når du gør det, for at forhindre adgang til tidligere versioner af denne aftale.

 

13) PARTERNES FORHOLD

Intet i denne aftale skal fortolkes som et partnerskab, joint venture, agentur, franchise eller ansættelsesforhold. Du er og skal til enhver tid forblive en uafhængig entreprenør for virksomheden.

 

14) TILLADT ANVENDELSE

Du accepterer ikke at bruge Affiliate-programmet eller vores virksomhed til noget formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til denne klausul. Du accepterer ikke at bruge Affiliate-programmet på nogen måde, der kan skade vores websteder, produkter, tjenester eller virksomhedens generelle forretning.

 1. (a) Du accepterer endvidere ikke at bruge Affiliate-programmet
 2. I) chikanere, misbruge, true eller på anden måde krænke nogen personers juridiske rettigheder;
 3. II) krænkelse af virksomhedens eller tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder;

III) uploade eller på anden måde distribuere computervirus eller anden software, der kan skade andres ejendom;

 1. IV) Bedrageri;
 2. V) at gennemføre eller oprette ulovlige spil, lotterier eller pyramidespil;
 3. VI) Udgivelse eller distribution af obskønt eller ærekrænkende materiale;

VII) Udgivelse eller distribution af materiale, der tilskynder til vold, had eller diskrimination mod nogen gruppe;

VIII) Ulovlig indsamling af oplysninger om andre.

 

15) FORPLIGTELSER FOR AFFILIATE OG OVERHOLDELSE AF FTC

Du er ansvarlig for driften og vedligeholdelsen af affiliate-webstedet, herunder dets tekniske drift, skriftlige påstande, links og materialets nøjagtighed. Som nævnt ovenfor skal du sikre, at affiliate-webstedet ikke krænker tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder eller på anden måde overtræder juridiske rettigheder.

Vi kan overvåge din konto samt de klik og/eller køb, der foretages via din konto. Hvis vi finder ud af, at du ikke overholder vilkårene i denne aftale, har vi ret til at opsige din deltagelse i partnerprogrammet med øjeblikkelig virkning.

Vi kræver, at alle vores tilknyttede selskaber overholder alle gældende love, regler og retningslinjer udstedt af myndigheder samt statslige og lokale myndigheder som foreskrevet.

Vi anbefaler, at du søger uafhængig juridisk rådgivning for at få råd om vores forpligtelser til at offentliggøre oplysninger.

Du er forpligtet til at anbringe en fremtrædende meddelelse om affiliateprogrammet på dit websted. Denne meddelelse behøver ikke nødvendigvis at have nøjagtig samme ordlyd som i eksemplet nedenfor, men den skal være enslydende:

Vi deltager i affiliate marketing, hvorved vi modtager penge gennem klik til vores affiliate program via dette websted eller vi modtager penge gennem salg af varer eller tjenester på eller via dette websted. Vi kan også acceptere reklamer og sponsorater fra kommercielle virksomheder eller modtage andre former for reklamekompensation.

Vi kræver også, at du overholder alle gældende love og regler om databeskyttelse og sikkerhed, herunder love og regler, der kan påvirke det land, hvor du bor, eller dine besøgende. Sådanne bestemmelser omfatter, men er ikke begrænset til, alle gældende love i USA eller EU's generelle databeskyttelsesforordning. Vi kræver også, at du træffer passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau for de data, du behandler. Desuden accepterer du hermed at efterkomme alle anmodninger, som vi måtte stille til dig vedrørende overholdelse af den generelle databeskyttelsesforordning, eller anmodninger, som du måtte modtage fra registrerede personer.

Hvis vi vurderer, at du ikke opfylder kravene i dette afsnit, kan vi efter eget skøn opsige vores forhold til dig.

 

16) REVERSE ENGINEERING OG SIKKERHED

Du accepterer, at du ikke må foretage nogen af følgende handlinger:

 1. a) Reverse engineering eller forsøg på at reverse engineer eller disassemble kode eller software fra eller på nogen af vores websteder eller tjenester;
 2. b) krænke sikkerheden på vores websteder eller tjenester ved uautoriseret adgang, omgåelse af kryptering eller andre sikkerhedsforanstaltninger, datamining eller forstyrrelse af en vært, bruger eller et netværk.

 

17) TAB AF DATA

Virksomheden påtager sig intet ansvar for sikkerheden af din konto eller dit indhold. Du accepterer, at din deltagelse i affiliateprogrammet sker på egen risiko.

 

18) KOMPENSATION

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde virksomheden og dens eventuelle agenter skadesløse fra og mod alle juridiske krav og krav, herunder rimelige advokatsalærer, der opstår som følge af eller er relateret til din brug eller misbrug af partnerprogrammet, dit brud på denne aftale eller din adfærd eller handlinger. Du accepterer, at selskabet skal kunne vælge sin egen juridiske rådgiver og deltage i sit eget forsvar, hvis selskabet ønsker det.

 

19) SPAM-POLITIK

Det er strengt forbudt at bruge affiliateprogrammet til ulovlige spamming-aktiviteter, herunder indsamling af e-mailadresser og personlige oplysninger fra andre eller udsendelse af kommercielle masse-e-mails.

 

20) HELE AFTALEN

Denne aftale udgør hele aftalen mellem parterne med hensyn til Affiliateprogrammet. Denne aftale erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler eller forståelser, skriftlige eller mundtlige.

 

21) AFBRYDELSER I TJENESTEN

Selskabet kan være nødt til at afbryde din adgang til Affiliateprogrammet for at udføre planlagt eller uplanlagt vedligeholdelse eller nødtjenester. Du accepterer, at din adgang kan blive påvirket af uplanlagte eller ikke-planlagte afbrydelser af en hvilken som helst grund, men at selskabet ikke er ansvarligt for skader eller tab som følge af sådanne afbrydelser.

 

22) INGEN GARANTIER

Du accepterer, at din brug af affiliateprogrammet er helt på egen risiko, og at alle tjenester, som vi leverer, er på et "som det er" grundlag. Selskabet fraskriver sig hermed udtrykkeligt alle garantier af enhver art, udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, den stiltiende garanti for egnethed til et bestemt formål og den stiltiende garanti for salgbarhed. Selskabet garanterer ikke, at Affiliateprogrammet vil opfylde dine behov, eller at det vil være uafbrudt, fejlfrit eller sikkert. Selskabet giver heller ingen garantier med hensyn til pålidelighed eller nøjagtighed af nogen oplysninger. Du accepterer, at enhver skade, der måtte opstå på dig, gennem dit computersystem eller som følge af tab af dine data gennem din brug af affiliateprogrammet, er dit eget ansvar, og at selskabet ikke kan holdes ansvarligt for sådanne skader eller tab.

 

23) BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Virksomheden er ikke ansvarlig for eventuelle skader, som du måtte lide som følge af din deltagelse i Affiliateprogrammet, i det omfang det er tilladt i henhold til loven. Virksomhedens maksimale erstatningsansvar, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, er begrænset til hundrede ($100) amerikanske dollars. Denne bestemmelse gælder for alle krav fra dig, herunder, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste eller indtægt, følgeskader eller straffeskader, uagtsomhed, objektivt ansvar, bedrageri eller enhver form for uberettiget handling.

 

24) GENERELLE BESTEMMELSER:

 1. A) SPROG: Alle meddelelser eller meddelelser, der skal gives i henhold til denne aftale, skal være på nederlandsk.
 2. B) JURISDIKTION, LOVSTED OG VALG: Ved at deltage i Affiliate-programmet accepterer du, at domstolene i Amsterdam i Nederlandene skal finde anvendelse på alle spørgsmål eller tvister vedrørende eller som følge af denne aftale samt på alle tvister af enhver art, der måtte opstå mellem dig og virksomheden, med undtagelse af lovvalgsregler. I tilfælde af, at der indledes en tvist, der specifikt er tilladt i henhold til denne aftale, accepterer parterne at underkaste sig den personlige jurisdiktion af domstolene i Amsterdam, Nederlandene. Parterne er enige om, at denne klausul om lovvalg, værneting og jurisdiktion ikke er tilladt, men derimod obligatorisk. Du giver hermed afkald på retten til at gøre indsigelse mod værneting, herunder at påberåbe dig doktrinen om forum non conveniens eller en lignende doktrin.
 3. C) ARBITRATION: I tilfælde af en tvist mellem parterne i forbindelse med eller som følge af denne aftale skal parterne først forsøge at løse tvisten privat og i god tro. Hvis sådanne forsøg på personlig løsning mislykkes, indgiver parterne tvisten til bindende voldgift. Voldgiften finder sted i følgende land: Nederlandene. Voldgiften skal udføres af én voldgiftsmand, og denne voldgiftsmand har ikke beføjelse til at tilføje parter, ændre bestemmelserne i denne aftale, tildele straffeskadeerstatning eller danne en gruppe. Voldgiftsmanden er bundet af den gældende og gældende lovgivning i Amsterdam. Hver part betaler sine egne omkostninger og gebyrer. Krav, der kræver voldgift i henhold til dette afsnit, omfatter, men er ikke begrænset til, følgende: kontraktkrav, erstatningskrav, krav i henhold til forbunds- og delstatslovgivning og krav i henhold til lokale love, forordninger, vedtægter eller bestemmelser. Virksomhedens krav vedrørende intellektuel ejendomsret er ikke underlagt voldgift og kan som en undtagelse fra denne underafdeling indbringes for retten. I overensstemmelse med denne del af denne aftale giver parterne afkald på enhver ret, de måtte have til en retssag med nævninge i forbindelse med krav, der kan gøres gældende ved voldgift.
 4. D) AFTALE: Denne aftale eller de rettigheder, der gives i henhold til den, må ikke overdrages, sælges, udlejes eller på anden måde overdrages af dig, hverken helt eller delvist. Hvis denne aftale eller de rettigheder, der gives i henhold til den, overdrages, sælges, udlejes eller på anden måde overdrages af selskabet, er selskabets rettigheder og forpligtelser bindende for og gælder for eventuelle overdragere, administratorer, efterfølgere og eksekutorer.
 5. E) SKADE: Hvis en domstol eller en kompetent voldgiftsmand anser en del eller en underdel af denne aftale for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal de resterende dele og underdele så vidt muligt håndhæves. I så fald forbliver resten af denne aftale fuldt ud i kraft og i kraft.
 6. F) INGEN FORTOLKNING: Vores manglende håndhævelse af en bestemmelse i denne aftale udgør ikke et afkald på enhver fremtidig håndhævelse af denne bestemmelse eller enhver anden bestemmelse. Afkald på en del eller en underdel af denne aftale udgør ikke et afkald på andre dele eller underdele af denne aftale.
 7. G) OVERSKRIFTER UDELUKKENDE FOR NØDVENDIGHEDENS SKEL: Overskrifterne på afsnit og underafsnit i denne aftale er udelukkende beregnet til at lette overskueligheden og tilrettelæggelsen. Overskrifterne har ingen betydning for betydningen af nogen af bestemmelserne i denne aftale.
 8. H) FORCE MAJEURE: Virksomheden er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser, der skyldes årsager, som ligger uden for virksomhedens rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, civile myndigheders handlinger, militære myndigheders handlinger, oprør, embargoer, naturkatastrofer og andre handlinger, der kan skyldes uforudsete omstændigheder.
 9. I) ELEKTRONISK KOMMUNIKATION TILLADT: Elektronisk kommunikation er tilladt i henhold til denne aftale for begge parter, herunder via e-mail eller fax. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, bedes du sende os en e-mail på følgende adresse: info@bambooimport.com.
512px-Klarna_Payment_Badge
Apple betalingskort

Bambusens kvalitet til Europa

Åbningstider
Mandag-fredag: 08:00-17:30 Søn: 09:00-16:00

klik her for at se åbningstider på helligdage
Kompensér CO2 med bambus-kreditter
Generelle vilkår og betingelser | Politik om beskyttelse af personlige oplysninger
Copyright © 2012 - 2022
chevron-down
da_DKDansk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram