• checkmarkWebshop beoordeeld met 4.9/5
 • checkmarkShowroom & Showtuin
 • checkmarkLevering uit voorraad
 • Beoordeeld met 4.9/5
 • Showroom & Showtuin
 • Levering uit voorraad

Webshop beoordeeld met 4.9/5

Showroom & Showtuin

Levering uit voorraad

Afhalen / Showroom?
100% DUURZAAM - BAMBOE -

Affiliate overeenkomst

Samen aan de slag voor Bamboo Import Europe B.V.

Affiliate overeenkomst

Affiliate Overeenkomst
Bamboo

Ingangsdatum: 31 Januari, 2022

Primaire Website: bambooimport.com

 

DE OVEREENKOMST: Deze Affiliate Overeenkomst (hierna te noemen de "Overeenkomst") wordt verstrekt door de volgende organisatie, hierna te noemen "Bedrijf": Bamboo Import Europe. Onze primaire website bevindt zich op het hierboven vermelde adres. De overeenkomst is een juridisch document tussen u en het bedrijf waarin de affiliate relatie wordt beschreven die wij aangaan. Deze overeenkomst heeft betrekking op uw verantwoordelijkheden als affiliate en onze verantwoordelijkheden jegens u. Zorg ervoor dat u dit document in zijn geheel leest en begrijpt, en laat u desgewenst bijstaan door een advocaat, want elk van de voorwaarden van deze Overeenkomst is belangrijk voor onze werkrelatie.

 

1) DEFINITIES

De partijen waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen, worden als volgt gedefinieerd:

 1. a) Bedrijf, Ons, Wij: Zoals we hierboven beschrijven, zullen we worden aangeduid als het Bedrijf. Ons, wij, onze, onze en andere voornaamwoorden zullen ook verwijzen naar het Bedrijf, evenals alle werknemers of wettelijke vertegenwoordigers van het Bedrijf.
 2. b) U, de Affiliate: U wordt aangeduid als de "Affiliate". U wordt in deze Overeenkomst ook aangeduid met tweede persoon voornaamwoorden zoals U, Uw, of Uw.
 3. c) Partijen: De partijen bij deze overeenkomst (het Bedrijf en U) worden gezamenlijk aangeduid als "Partijen" of individueel als "Partij".
 4. d) Affiliate Programma: Het programma dat wij hebben opgezet voor onze affiliates zoals beschreven in deze Overeenkomst.
 5. e) Affiliate Aanvraag: Het volledig ingevulde formulier dat aan ons moet worden verstrekt ter overweging van uw opname in het Affiliate Programma.
 6. f) Website: De primaire website die wij hierboven hebben vermeld, zal worden aangeduid als Website.

 

2) INSTEMMING & AANVAARDING

Door het indienen van een aanvraag voor ons Affiliate Programma, garandeert u dat u deze Overeenkomst heeft gelezen en doorgenomen en dat u ermee akkoord gaat hieraan gebonden te zijn. Indien u niet akkoord gaat met deze overeenkomst, verzoeken wij u de website onmiddellijk te verlaten en geen aanvraag in te dienen voor ons Affiliate Programma. In deze overeenkomst wordt uitdrukkelijk verwezen naar de algemene voorwaarden, het privacybeleid, licentieovereenkomsten voor eindgebruikers of andere juridische documenten die wij eventueel op onze website hebben staan.

 

3) LEEFTIJDSBEPERKING

U moet ten minste 18 (achttien) jaar oud zijn om u aan te melden voor ons Affiliate-programma of om deze website te gebruiken. Door het indienen van een aanvraag voor ons Affiliate Programma verklaart en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent en wettelijk met deze Overeenkomst akkoord kunt gaan. De Onderneming aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een onjuiste voorstelling van uw leeftijd.

 

4) AANMELDING VOOR HET PROGRAMMA

Om u aan te melden voor ons Affiliate-programma, wordt u eerst gevraagd een Affiliate-aanvraag in te dienen. De Affiliate Applicatie is te vinden op de volgende website: bambooimport.com/.

Het indienen van een Affiliate aanvraag is geen garantie voor opname in het Affiliate Programma. Wij evalueren elke aanvraag en zijn de enige en exclusieve beslissers over de toelating van een Affiliate. Indien wij besluiten u niet op te nemen in het Affiliate-programma, zullen wij trachten u hiervan op redelijke wijze op de hoogte te stellen. Indien u niet binnen een redelijke termijn bericht van ons ontvangt, beschouwt u uw aanvraag als afgewezen. Wij zijn niet verplicht u een verklaring te geven voor de afwijzing, maar wij kunnen aanvragers om welke reden of op welke manier dan ook afwijzen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een website of sociale-mediapagina die in strijd is met ons beleid inzake acceptabel gebruik.

Indien uw Affiliate-aanvraag wordt afgewezen, kunt u niet opnieuw een aanvraag indienen. Indien uw Affiliateregistratie wordt geaccepteerd, zijn alle bepalingen en voorwaarden in deze overeenkomst van toepassing op uw deelname. Het is ook mogelijk dat wij u om aanvullende informatie vragen om uw Affiliate-aanvraag te completeren of dat wij u vragen aanvullende stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat u in aanmerking komt voor het Affiliate-programma.

 

5) NIET-EXCLUSIVITEIT

Deze overeenkomst schept geen exclusieve relatie tussen u en ons. Het staat u vrij om met soortgelijke aanbieders van affiliate programma's in welke categorie dan ook samen te werken. Deze overeenkomst legt ons geen beperkingen op om met ieder individu of bedrijf van onze keuze samen te werken.

 

6) AFFILIATE PROGRAMMA

Na uw acceptatie in het Affiliate Programma, dient u ervoor te zorgen dat uw account grondig is opgezet, inclusief specifieke uitbetaling informatie en locatie (zoals een bank of online rekening die wij kunnen gebruiken om de betaling te posten).

Houdt u er rekening mee dat het onderstaande een algemene beschrijving van het Affiliate-programma is. Alles in deze subsectie is onderhevig aan de specifieke voorwaarden en bepalingen in de rest van deze overeenkomst.

Wij zullen u voorzien van een specifieke link of links die overeenkomen met bepaalde producten die wij te koop aanbieden (gezamenlijk, de "Link"). De Link zal worden gekoppeld aan uw identiteit en zal online gebruikers naar de website of websites van het Bedrijf sturen. U stemt er hierbij mee in om volledig met ons samen te werken met betrekking tot de Link en dat u zich te allen tijde expliciet zult houden aan alle voorwaarden van deze Overeenkomst voor de promotie van de Link. Wij kunnen de specifieke link of links wijzigen en zullen u daarvan op de hoogte stellen als wij dat doen. U stemt ermee in alleen links te gebruiken die vooraf door ons zijn goedgekeurd en de Link duidelijk zichtbaar op uw website of social media-pagina te plaatsen, zoals beschreven in uw Affiliate Toepassing (gezamenlijk de "Affiliate Site").

Telkens wanneer een gebruiker op de op de Affiliate Site geplaatste Link klikt en de verkoop van het product of de dienst voltooit en wij vaststellen dat het een Gekwalificeerde Aankoop betreft, zoals hieronder beschreven, komt u in aanmerking voor het volgende percentage van de verkoop: 10% (tien procent).

Alle producten, foto’s,teksten, kleuren en logo’s moeten gebruikt worden van de Bamboo Import Brand-kit.

 

7) SPECIFIEKE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING

Wij zullen bepalen of uitbetaling toelaatbaar is in onze enige en exclusieve discretie. Wij behouden ons het recht voor om kliks en/of verkopen te weigeren die niet voldoen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Verwerking en vervulling van orders zal onze verantwoordelijkheid zijn. Wij zullen ook real-time gegevens over uw account bij ons verstrekken via het portaal waarop u inlogt op de website.

Zoals hierboven beschreven, om in aanmerking te komen voor uitbetaling, moeten gebruikersaankopen "Gekwalificeerde Aankopen" zijn. Gekwalificeerde Aankopen:

 1. a) Mogen niet zijn doorverwezen door een andere partner of affiliate links van het Bedrijf (met andere woorden, Gekwalificeerde Aankopen zijn alleen beschikbaar via uw specifieke Affiliate Link;
 2. b) Mogen niet gekocht worden door een reeds bestaande partner of affiliate van de Onderneming;
 3. c) Mogen niet worden gekocht voordat de Affiliate is toegetreden tot het Affiliate Programma;
 4. d) Mogen uitsluitend worden gekocht via een goed getraceerde Affiliate Link;
 5. e) Mogen niet door een klant worden gekocht in strijd met een van onze wettelijke bepalingen of een beleid voor acceptabel gebruik;
 6. f) Mag op geen enkele wijze frauduleus zijn, zulks ter uitsluitende beoordeling van de Onderneming;
 7. g) mogen niet zijn veroorzaakt door de Affiliate die de klant coupons of kortingen aanbiedt;

 

 1. UITBETALINGSINFORMATIE

Uitbetalingen zullen alleen beschikbaar zijn wanneer de Onderneming beschikt over uw huidige adresgegevens alsmede boekhoudkundige en fiscale documentatie. U zult een recente KvK en kopie legitimatie bewijs in te dienen. De boekhoudkundige informatie kan het routing- en rekeningnummer van een bank omvatten waar u een directe storting wenst te doen of kan een e-mailadres omvatten voor een online betalingsmethode.

Momenteel maakt het Bedrijf gebruik van de volgende uitbetalingsmethoden:

IDeal, Kredietkaart, PayPal, Sofort Banking, Bank Contact, Klarna.

Voor elke verandering in uw adres of boekhoudkundige informatie, moet u ons onmiddellijk op de hoogte brengen en wij zullen trachten de veranderingen in uw uitbetalingsinformatie zo snel mogelijk door te voeren.

Uitbetalingen zullen beschikbaar zijn de maand of periode nadat ze zijn opgebouwd. Bijvoorbeeld, als uitbetalingen om de 30 dagen worden gedaan, moet een volledige periode van 30 dagen eindigen om de uitbetaling van die periode beschikbaar te maken in de volgende periode.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om uitbetalingsinformatie naar eigen en uitsluitend goeddunken te wijzigen. Als we dat doen, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Uitbetalingen zijn ook onderworpen aan de volgende beperking:

 1. a) Uitbetalingen zijn alleen beschikbaar wanneer een drempel van het volgende bedrag is bereikt: €500 (vijfhonderd Euro).

Voor eventuele geschillen over uitbetaling moet het Bedrijf binnen dertig dagen na uw ontvangst van de uitbetaling op de hoogte worden gesteld. Wij zullen elke melding van een geschil beoordelen, evenals de onderliggende uitbetalingstransactie waarop het geschil betrekking heeft. Geschillen die na dertig dagen na de uitbetaling worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 

9) RAPPORTEN

U kunt inloggen op uw account bij ons om rapporten te bekijken die betrekking hebben op uw aansluiting, zoals uitbetalingsrapporten en Gekwalificeerde Klik- en/of Aankoopinformatie. Houd er echter rekening mee dat niet alle vermelde in aanmerking komende klikken en/of aankopen volledig zijn gecontroleerd op nauwkeurigheid in de rapporten die u in real-time kunt bekijken en daarom onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen voorafgaand aan de uitbetaling.

 

10) LOOPTIJD, BEËINDIGING & OPSCHORTING

De looptijd van deze overeenkomst gaat in op het moment dat wij u accepteren voor het Affiliate-programma. De overeenkomst kan door beide partijen te allen tijde met of zonder opgaaf van reden worden beëindigd.

U kunt alleen uitbetalingen verdienen zolang u gedurende de looptijd een Affiliate van goede reputatie bent. Indien u deze overeenkomst met ons beëindigt, komt u in aanmerking voor uitbetalingen die vóór de datum van beëindiging zijn verdiend.

Indien u zich niet houdt aan de voorwaarden van deze overeenkomst of andere wettelijke voorwaarden die wij ergens op onze website of websites hebben geplaatst, verliest u alle rechten, inclusief het recht op een eventuele niet opgeëiste uitbetaling.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om deze Overeenkomst te beëindigen indien u een van de hierin beschreven voorwaarden schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het schenden van de intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf of een derde partij, het niet naleven van de toepasselijke wetgeving of andere wettelijke verplichtingen, en/of het publiceren of verspreiden van illegaal materiaal.

Bij beëindiging van deze Overeenkomst blijven alle bepalingen die naar hun aard geacht worden na beëindiging van kracht te blijven, volledig van kracht.

 

11) INTELLECTUEEL EIGENDOM

U stemt ermee in dat het intellectuele eigendom dat eigendom is van het Bedrijf alle auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, octrooien en andere intellectuele eigendommen omvat die toebehoren aan het Bedrijf ("Bedrijfs-IP").

Onder voorbehoud van de hieronder vermelde beperkingen verlenen wij u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor toegang tot onze websites in samenhang met het Affiliate-programma en voor het gebruik van de bedrijfs-IP, uitsluitend en alleen in samenhang met de identificatie van onze onderneming en ons merk op de Affiliate-site om klanten naar de door ons verstrekte Affiliate-links te sturen. U mag de bedrijfscode op geen enkele wijze wijzigen en u mag de bedrijfscode alleen gebruiken als u een bij ons bekende Affiliate bent.

Wij kunnen deze licentie te allen tijde intrekken en indien wij constateren dat u de IP van het Bedrijf gebruikt op een wijze die niet in deze Overeenkomst is voorzien, behouden wij ons het recht voor deze Overeenkomst te beëindigen.

Anders dan hierin bepaald, is het u niet toegestaan de Bedrijfs-IP of een verwarrend gelijkende variatie van de Bedrijfs-IP te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Dit omvat een beperking op het gebruik van de Bedrijfs IP in een domein of website naam, in trefwoorden of reclame, in metatags of code, of op een manier die verwarring kan veroorzaken bij de consument.

Wij wijzen u erop dat uw ongeoorloofd gebruik van bedrijfs-IP een onwettige inbreuk vormt en wij behouden ons al onze rechten voor, inclusief het recht om een inbreukprocedure tegen u aan te spannen in een federale rechtbank. U kunt verplicht worden tot betaling van een geldelijke schadevergoeding of juridische kosten en honoraria.

U verleent ons hierbij een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van uw naam, handelsmerken en servicemerken indien van toepassing en andere bedrijfsintellectuele eigendommen om reclame te maken voor ons Affiliate-programma.

 

12) WIJZIGING & VARIATIE

Het Bedrijf kan deze Overeenkomst van tijd tot tijd en op elk moment wijzigen. U stemt ermee in dat het Bedrijf het recht heeft om deze Overeenkomst te wijzigen of iets hierin opgenomen te herzien. U stemt er verder mee in dat alle wijzigingen van deze Overeenkomst volledig van kracht zijn onmiddellijk na het plaatsen ervan op de Website en dat wijzigingen of variaties elke eerdere versie van deze Overeenkomst zullen vervangen, tenzij naar eerdere versies specifiek wordt verwezen of deze zijn opgenomen in de laatste wijziging of variatie van deze Overeenkomst. Indien wij de voorwaarden van deze Overeenkomst bijwerken of vervangen, zullen wij u dit via elektronische weg laten weten, wat een e-mail kan inhouden. Als u niet akkoord gaat met de update of vervanging, kunt u ervoor kiezen om deze Overeenkomst te beëindigen zoals hieronder beschreven.

 1. a) In de mate dat een deel of subdeel van deze Overeenkomst door een rechtbank ongeldig of ineffectief wordt verklaard, stemt u ermee in dat de vorige, effectieve versie van deze Overeenkomst als uitvoerbaar en geldig zal worden beschouwd in de ruimste zin van het woord.
 2. b) U stemt ermee in deze Overeenkomst routinematig te controleren en te verwijzen naar de ingangsdatum bovenaan deze Overeenkomst om wijzigingen of variaties op te merken. U stemt er verder mee in om uw cache te wissen wanneer u dit doet om te voorkomen dat u toegang krijgt tot een eerdere versie van deze Overeenkomst.

 

13) RELATIE VAN DE PARTIJEN

Niets in deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd als een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise of arbeidsrelatie. U bent een onafhankelijke contractant van het Bedrijf en zult dit te allen tijde blijven.

 

14) TOEGESTAAN GEBRUIK

U stemt ermee in het Affiliate-programma of onze onderneming niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of doeleinden die op grond van deze clausule verboden zijn. U stemt ermee in het Affiliate-programma niet te gebruiken op een wijze die schade zou kunnen toebrengen aan onze websites, producten, diensten of de algemene zaken van de Vennootschap.

 1. a) U stemt er verder mee in het Affiliate-programma niet te gebruiken
 2. I) Anderen lastig te vallen, te misbruiken of te bedreigen of anderszins de wettelijke rechten van een persoon te schenden;
 3. II) Het schenden van intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap of derden;

III) Computervirussen of andere software uploaden of anderszins verspreiden die de eigendommen van anderen kunnen beschadigen;

 1. IV) Fraude plegen;
 2. V) Onwettig gokken, sweepstakes of piramidespelen uit te voeren of te creëren;
 3. VI) Het publiceren of verspreiden van obsceen of lasterlijk materiaal;

VII) Het publiceren of verspreiden van materiaal dat aanzet tot geweld, haat of discriminatie tegen welke groep dan ook;

VIII) Het onwettig verzamelen van informatie over anderen.

 

15) AFFILIATE VERPLICHTINGEN & FTC NALEVING

U bent verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van de Affiliate Site, met inbegrip van de technische werking, schriftelijke claims, links en de juistheid van het materiaal. U dient er, zoals hierboven vermeld, voor te zorgen dat de Affiliate Site geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins in strijd is met wettelijke rechten.

Wij kunnen toezicht houden op uw account, alsmede op de kliks en/of aankopen die via uw account plaatsvinden. Indien wij vaststellen dat u zich niet houdt aan de voorwaarden van deze overeenkomst, hebben wij het recht uw deelname aan het Affiliate-programma met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Wij eisen van al onze Affiliates dat zij zich houden aan alle van toepassing zijnde statuten, regelgeving en richtlijnen die zijn opgesteld door de overheid, alsmede door staats- en lokale overheden zoals voorgeschreven.

Wij raden u aan onafhankelijk juridisch advies in te winnen om u te adviseren over onze verplichtingen om op deze manier bekendheid te geven.

U bent verplicht op uw website een opvallende mededeling te plaatsen over het Affiliate-programma. Deze mededeling hoeft niet exact dezelfde bewoordingen te bevatten als het voorbeeld hieronder, maar moet wel vergelijkbaar zijn:

Wij houden ons bezig met affiliate marketing waarbij wij fondsen ontvangen via kliks naar ons affiliate programma via deze website of wij ontvangen fondsen via de verkoop van goederen of diensten op of via deze website. Wij kunnen ook reclame en sponsoring van commerciële bedrijven aanvaarden of andere vormen van reclamecompensatie ontvangen.

Wij eisen ook dat u zich houdt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en -beveiliging, inclusief alle wet- en regelgeving die van invloed kan zijn op het land waar u woont of op uw bezoekers. Dergelijke voorschriften omvatten, maar zijn niet beperkt tot, alle toepasselijke wetten in de Verenigde Staten of de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie. Wij eisen ook dat u adequate organisatorische en technische maatregelen treft om een passend beveiligingsniveau te waarborgen voor de gegevens die u verwerkt. Verder stemt u er hierbij mee in te voldoen aan alle verzoeken die wij u kunnen doen met betrekking tot de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of verzoeken die u kunt ontvangen van betrokkenen.

Als wij vaststellen dat u niet voldoet aan de vereisten van dit subonderdeel, kunnen wij onze relatie met u naar eigen en uitsluitend goeddunken beëindigen.

 

16) REVERSE ENGINEERING & BEVEILIGING

U stemt ermee in geen van de volgende acties te ondernemen:

 1. a) Reverse-engineeren, of proberen te reverse-engineeren of disassembleren van code of software van of op een van onze websites of diensten;
 2. b) De beveiliging van onze websites of diensten schenden door ongeoorloofde toegang, omzeiling van encryptie of andere beveiligingsmiddelen, datamining of interferentie met een host, gebruiker of netwerk.

 

17) VERLIES VAN GEGEVENS

De Onderneming aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw account of inhoud. U stemt ermee in dat uw deelname aan het Affiliate-programma op uw eigen risico is.

 

18) SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in de Vennootschap en haar agenten (indien van toepassing) te verdedigen en schadeloos te stellen tegen en te vrijwaren van alle juridische claims en eisen, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik of misbruik van het Affiliate-programma, uw schending van deze Overeenkomst, of uw gedrag of handelingen. U stemt ermee in dat de Onderneming in staat zal zijn haar eigen juridisch adviseur te kiezen en deel te nemen aan haar eigen verdediging, indien de Onderneming dit wenst.

 

19) SPAM-BELEID

Het is u ten strengste verboden het Affiliateprogramma te gebruiken voor illegale spamactiviteiten, met inbegrip van het verzamelen van e-mailadressen en persoonlijke informatie van anderen of het verzenden van massale commerciële e-mails.

 

20) GEHELE OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het Affiliate-programma. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten of afspraken, schriftelijk of mondeling.

 

21) ONDERBREKINGEN VAN DE DIENSTVERLENING

Het is mogelijk dat de Vennootschap uw toegang tot het Affiliateprogramma moet onderbreken om geplande of ongeplande onderhouds- of nooddiensten uit te voeren. U stemt ermee in dat uw toegang kan worden beïnvloed door onvoorziene of ongeplande onderbrekingen, om welke reden dan ook, maar dat het Bedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade of verlies als gevolg van dergelijke onderbrekingen.

 

22) GEEN GARANTIES

U stemt ermee in dat uw gebruik van het Affiliate-programma geheel voor uw eigen risico is en dat alle door ons geleverde diensten op een "as is"-basis zijn. De Vennootschap wijst hierbij uitdrukkelijk alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties van welke aard dan ook van de hand, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de stilzwijgende garantie van geschiktheid voor een bepaald doel en de stilzwijgende garantie van verkoopbaarheid. De Vennootschap garandeert niet dat het Affiliate-programma aan uw behoeften zal voldoen of dat het ononderbroken, foutloos of veilig zal zijn. De Vennootschap geeft ook geen garanties met betrekking tot de betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van enige informatie. U stemt ermee in dat alle schade die aan u, via uw computersysteem, of als gevolg van het verlies van uw gegevens door uw gebruik van het Affiliate-programma kan ontstaan, uitsluitend uw verantwoordelijkheid is en dat de Vennootschap niet aansprakelijk is voor dergelijke schade of verlies.

 

23) BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De Vennootschap is niet aansprakelijk voor enige schade die u zou kunnen lijden als gevolg van uw deelname aan het Affiliate-programma, voor zover de wet dit toestaat. De maximale aansprakelijkheid van de Vennootschap die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst is beperkt tot honderd ($100) Amerikaanse dollar. Deze bepaling is van toepassing op alle vorderingen van u, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst of inkomsten, gevolgschade of schadevergoeding met een punitief karakter, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid, fraude, of onrechtmatige daden van welke aard dan ook.

 

24) ALGEMENE BEPALINGEN:

 1. A) TAAL: Alle mededelingen of kennisgevingen die op grond van deze Overeenkomst worden gedaan, zijn in de Nederlandse taal.
 2. B) JURISDICTIE, RECHTSGEBIED EN RECHTSKEUZE: Door uw deelname aan het Affiliate-programma stemt u ermee in dat De rechtbank van Amsterdam in Nederland van toepassing is op alle aangelegenheden of geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit deze Overeenkomst, alsmede op alle geschillen van welke aard dan ook die tussen u en de Vennootschap kunnen ontstaan, met uitzondering van de bepalingen inzake conflictenrecht. In het geval een geschil dat specifiek is toegestaan onder deze Overeenkomst wordt aangespannen, komen de Partijen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken van Amsterdam in Nederland. De Partijen komen overeen dat deze keuze van recht, locatie en jurisdictie bepaling niet permissief is, maar eerder dwingend van aard. U doet hierbij afstand van het recht om bezwaar te maken tegen de locatie, inclusief het inroepen van de doctrine van forum non conveniens of een vergelijkbare doctrine.
 3. C) ARBITRAGE: In geval van een geschil tussen de Partijen met betrekking tot of voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zullen de Partijen eerst trachten het geschil persoonlijk en te goeder trouw op te lossen. Indien deze pogingen tot persoonlijke oplossing mislukken, zullen de Partijen het geschil onderwerpen aan bindende arbitrage. De arbitrage vindt plaats in het volgende land: Nederland. De arbitrage wordt uitgevoerd door één arbiter, en deze arbiter heeft niet de bevoegdheid om partijen toe te voegen, de bepalingen van deze Overeenkomst te wijzigen, schadevergoedingen met een punitief karakter toe te kennen of een groep te vormen. De arbiter is gebonden aan het toepasselijke en geldende recht van Amsterdam. Elke Partij betaalt haar eigen kosten en honoraria. Vorderingen die arbitrage vereisen op grond van deze afdeling omvatten, maar zijn niet beperkt tot: contractuele vorderingen, vorderingen op grond van onrechtmatige daad, vorderingen op grond van federale en staatswetgeving, en vorderingen op grond van lokale wetten, verordeningen, statuten of reglementen. Vorderingen van het Bedrijf met betrekking tot intellectuele eigendom zullen niet onderworpen worden aan arbitrage en kunnen, als uitzondering op dit subdeel, voor de rechter worden gebracht. De Partijen zien, in overeenstemming met dit subdeel van deze Overeenkomst, af van enig recht dat zij zouden kunnen hebben op een juryrechtspraak met betrekking tot arbitrale vorderingen.
 4. D) OVEREENKOMST: Deze Overeenkomst, of de rechten die op grond hiervan worden verleend, mogen door u niet geheel of gedeeltelijk worden gecedeerd, verkocht, verhuurd of anderszins worden overgedragen. Indien deze Overeenkomst, of de rechten die op grond hiervan worden verleend, door het Bedrijf worden gecedeerd, verkocht, verhuurd of anderszins overgedragen, zullen de rechten en aansprakelijkheden van het Bedrijf bindend zijn voor en van toepassing zijn op eventuele rechtverkrijgenden, beheerders, opvolgers en executeurs.
 5. E) ONGELDIGHEID: Indien een deel of subdeel van deze Overeenkomst door een rechtbank of bevoegde arbiter ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zullen de overige delen en subdelen zoveel mogelijk worden uitgevoerd. In een dergelijke omstandigheid zal de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht blijven.
 6. F) GEEN WAIVER: In het geval dat wij nalaten een bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, betekent dit niet dat wij afzien van een toekomstige handhaving van die bepaling of van enige andere bepaling. Verklaring van afstand van een deel of subdeel van deze Overeenkomst zal geen verklaring van afstand van een ander deel of subdeel inhouden.
 7. G) KOPPEN UITSLUITEND VOOR HET GEMAK: Kopjes van delen en subdelen onder deze Overeenkomst dienen uitsluitend voor het gemak en de organisatie. Titels hebben geen invloed op de betekenis van enige bepaling van deze Overeenkomst.
 8. H) OVERMACHT: Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming als gevolg van oorzaken die redelijkerwijs buiten haar macht liggen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, handelingen van God, handelingen van burgerlijke autoriteiten, handelingen van militaire autoriteiten, rellen, embargo's, handelingen van de natuur en natuurrampen, en andere handelingen die het gevolg kunnen zijn van onvoorziene omstandigheden.
 9. I) ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE TOEGESTAAN: Elektronische communicatie is in het kader van deze Overeenkomst toegestaan voor beide Partijen, met inbegrip van e-mail of fax. Voor vragen of opmerkingen kunt u ons e-mailen op het volgende adres: info@bambooimport.com.

Bringing The Quality of Bamboo To Europe

Openingstijden
Ma-Vr: 08:00-17:30   Za: 09:00-15:00

klik hier voor de openingstijden op feestdagen
Compenseer CO2 met Bamboo Credits
Algemene voorwaarden | Privacy beleid
Copyright © 2012 – 2022
chevron-down
nl_NLNederlands
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram